1. Kunnskapsbibliotek
  2. Forskning og utvikling
  3. Kombinasjon av optimale materialer

Kombinasjon av optimale materialer

Roxtecs eksperter lager antistatisk gummi.

Kombinasjon av optimale materialer

Siden gummi i tetninger har dokumenterte sikkerhetsegenskaper og i stadig økende grad brukes globalt, tenker du kanskje at Roxtecs materialspesialister slår seg til ro med å videreføre bruken av gummiens enestående egenskaper. Dette stemmer overhodet ikke. De fører an i den tekniske utviklingen ved å kombinere nye og effektive partikler.

"Vi har for eksempel nylig lyktes med å lage gummiblandinger som blant annet inneholder nanomaterialer, f.eks. nanorør og grafén. Dette betyr at vi kan gjøre gummien antistatisk. Vi har faktisk nye og patentbeskyttede modulbasert kabel- og rørgjennomføringer laget av et dissipativt gummi- eller plastmateriale", forteller Daniel Sträng, senior innovasjonsingeniør ved Roxtecs produktutviklingsavdeling.

Et dissipativt materiale er kun til en viss grad ledende og brukes ofte til å kontrollere elektriske ladninger.

Høyere sikkerhetskrav

Det oppstår hele tiden nye krav og nye behov når du arbeider med sikkerhetsprodukter for ulike industrier og i utfordrende prosjekter på tvers av alle klimatyper og kontinenter. Når det gjelder behovet for antistatiske tetningskomponenter som bremser strømmen av elektriske ladninger betydelig, har innovative ingeniører allerede for mange år siden funnet en fullt ut akseptabel løsning. Roxtecs holdning er imidlertid alltid å fortsette å søke etter bedre, smartere og i de fleste tilfeller også enklere løsninger. Materialspesialistene tok derfor utfordringen med å videreutvikle gummiblandingen.

Toppmoderne laboratorium

Roxtecs materialutviklingslaboratorium har svært avansert utstyr for både blanding og testing.

"Ved laboratoriet vårt har vi kapasiteten vi trenger både til å blande de forskjellige ingrediensene i gummien og til å fordele og atomisere partiklene vi tilføyer på en perfekt måte. I tillegg har vi alt vi trenger for å gjennomføre grundig testing av prototypene våre. Vi har faktisk klart å lage antistatisk gummi, som også har økt brannmotstandskapasitet", sier Panch Svensson, materialspesialist hos Roxtec.

Grafén i fokus for Nobelprisvinnere

Blant de mange interessante nanomaterialene som ekspertene på tetningsmateriale har testet for å oppnå de ønskede egenskapene, er karbonnanorør og grønn grafén. Grafén er for eksempel et grafittbasert materiale som er sterkt, hardt, brannsikkert og lett, og som kan tilsettes for å forbedre materialegenskaper. Det tas i bruk på stadig flere områder, delvis fordi forskere ved University of Manchester mottok Nobelprisen i fysikk i 2010 for sine banebrytende eksperimenter med grafén. I tillegg til å ha antistatiske egenskaper, synes det å ha flere fordelaktige egenskaper for tetningsprodukter.

Hvor nær en endelig gummiblanding anslår ekspertene at de er?

"Vi har et patent, prototypene og testresultatene som viser at vi har lyktes. Så – ganske snart."

rnd-mixing materials-panch and daniel.png

Panch Svensson, materialspesialist og Daniel Sträng, senior innovasjonsingeniør hos Roxtec.

Oppdatert: