1. Kunnskapsbibliotek
  2. Bruksområder
  3. Tetning og skjerming på flyplasser

Tetning og skjerming på flyplasser

Roxtecs kabel- og rørtetninger beskytter mot mange ulike risikoer.

Publisert:
Redigert:

Mangfoldet av Roxtec-tetningsløsninger for kabel-, rør- og kanalinnganger er svært gunstig i arbeidet med å sørge for sikker drift ved flyplasser og landingsfelt. Det allsidige systemet for flere kabelgjennomføringer kan feksempelvis hjelpe deg med å håndtere risikoer knyttet til klimaendringer, som konsekvenser av uvær og flom.

Roxtecs tetninger kan fortrinnsvis brukes som standardløsning i flytrafikksentraler, tekniske rom, transformatorstasjoner, kontrollkabinetter og i analysator-, radar- og kommunikasjonsrom, samt antenner. Tetningene tilpasses kabler og rør av forskjellige størrelser og har ekstra kapasitet som gjør det enkelt å planlegge for oppgraderinger og utvidelse. Du kan sikre utstyr, lokaliseringsteknologi og andre deler av ILS (instrumentlandingssystemer), samt solsystemer og EV-lading mot mange ulike risikoer.

Utforsk våre tetningsløsninger for ulike bruksområder på flyplasser.