1. Software
  2. Roxtec Transit Designer™
  3. Vědomostní databáze
  4. Bezpečnostní přesah modulu

Bezpečnostní přesah modulu

Nástroj Roxtec Transit Designer™ se vždy pokouší optimalizovat vaše řešení v zájmu prostorové úspornosti výběrem nejmenších modulů dostupných pro vaše kabely/potrubí.

K zajištění, že odchylky kabelů/potrubí nezpůsobí při instalaci žádné problémy, je standardně aktivní bezpečnostní rozpětí 3 mm pro maximální rozsah modulů. Toto nastavení lze změnit pro jednotlivé přechody v nabídce nastavení přechodu.