1. Knihovna vědomostí
  2. Nároky na těsnění
  3. Důležitost předcházení výskytu hlodavců v železniční infrastruktuře

Důležitost předcházení výskytu hlodavců v železniční infrastruktuře

Důležitost předcházení výskytu hlodavců v železniční infrastruktuře

Hlodavci, a zejména krysy, jsou běžnou hrozbou pro kritická zařízení podél železnice. Mohou způsobit závažná narušení elektrických a signalizačních systémů hryzáním kabelů. Poškozováním zařízení nezpůsobují krysy pouze prostoje a nákladné opravy. Způsobují také fatální nehody. Proto je zásadní utěsnit vstupy kabelů, vedení a potrubí způsobem, který zamezuje vnikání hlodavců.

James Hunt o tomto problému referuje ve svém stále aktuálním článku „Krysy hryzáním signálních kabelů způsobují téměř katastrofické situace na železnicích“ uveřejněném na platformě Voltimum, globální komunikační platformě zaměřené na elektrotechnický průmysl. Uvádí dva příklady z Velké Británie, kde díra prohryzaná vysokonapěťovým napájecím kabelem způsobila poruchu na hlavní trati na západním pobřeží a vedla ke zrušení 20 vlakových spojů a k 99 zpožděním. Podobný incident mezi městy Preston a Lancaster způsobil zrušení jednoho spoje a 289 zpoždění. Další příklad je z Austrálie, kde kvůli požáru došlo ke zpoždění čtyř vlakových linek. Železniční pracovníci tehdy byli přesvědčení o tom, že požár způsobily krysy, které prohryzaly tlusté kryty kabelů a odhalily tak vysokonapěťové kabely. Prohryzané kabely mohou vést ke vzniku elektrických zkratů, požárů – a dokonce i k srážkám vlaků.

Riziko závažných nehod

Ještě horší než prostoje a zpoždění jsou hrozící nehody. Ve stejném článku se vyskytuje upozornění na tiskovou zprávu společnosti BASEC (Britská schvalovací služba pro kabely), která uvádí příklad, při kterém regionální vlak na jihozápadě Francie zezadu narazil do vysokorychlostního vlaku TGV. Regionální vlak minul návěstidlo, které bylo chybně nastavené na zelenou, a o chvíli později narazil do vlaku TGV vezoucího 178 cestujících. Naštěstí nikdo nezemřel. Pouze tři lidé ze 40 zraněných byli zraněni vážně. Vyšetřování Francouzských drah zjistilo, že poruchu způsobili hlodavci, kteří prohryzali traťové signální kabely.

Nákladný hon na hlodavce

Kromě nehod, nepříjemných narušení provozu a nákladných oprav se mnoho organizací potýká s obrovskými náklady na pronásledování škůdců. Článek, který na svých webových stránkách uveřejnila televize India TV News, uvádí, že zpráva od Indických železnic odhalila, že za pouhé tři roky bylo na chytání hlodavců na palubách vlaků vynaloženo několik set tisíc amerických dolarů. Průměrná částka na chycenou krysu dosáhla přibližně na 263 dolarů.

Jak zmírnit škody způsobené hlodavci?

Nejlepší věc, kterou můžete udělat, je samozřejmě udržet hlodavce mimo železniční infrastrukturu. Pan Hunt ve svém článku cituje generálního ředitele spolčenosti BASEC, který doporučuje zavádět „rozumná preventivní opatření“ a „hledat rady u specializovaných firem“, ale také připomíná specifikátorům, instalačním firmám a koncovým uživatelům, že je méně nákladné „zajistit, aby i ty nejmenší otvory, dutiny a prázdná místa v budovách byly řádně ucpány“. První obrannou linií v prevenci výskytu škůdců je vybudování fyzických bariér ve stěnách, stropech, skříních a rozvaděčích.

Fungují pouze osvědčené systémy

Po přečtení těchto článků si uvědomíte, že může být velmi moudré utěsnit všechny prostupy kabelů, vedení a potrubí pomocí osvědčených systémů pro zabránění živočichům, jako je kabelový těsnicí systém od společnosti Roxtec. Mnozí dodavatelé ve snaze utěsnit okolí kabelů stále často používají pěnu ve spreji nebo tmel, ale tyto materiály nedostatečně brání vstupu hlodavců. Tato zvířata prostě hlodají tak dlouho, dokud se do teplé budovy nedostanou, a zbytky vevnitř využijí ke stavbě hnízda. Když už se nějaký otvor vytvoří, pak po krysách a myších rychle následují hadi, pavouci a jiný hmyz, což vytváří riziko požáru, výpadku proudu a fatálního selhání.

Proč používat Roxtec?

  • Certifikovaná a důmyslná řešení
  • Odolné proti škůdcům a hlodavcům
  • Protipožární certifikace, vodotěsnost a plynotěsnost
Aktualizováno: