Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Roxtecs sätt att jobba
  2. Utvecklar för säkerhet
  3. Kortslutnings- och jordningstest

Kortslutnings- och jordningstest

Verifiering av kapacitet att leda ström.

Kortslutnings- och jordningstest

Jordning är ett måste för att säkerställa elsäkerhet och förhindra elstötar. Ett blixtnedslag eller en kortslutning kan leda till personskador, förstöra elektronik och orsaka driftstopp.

Roxtec BG™-genomföringar (för potentialutjämning och skyddsjordning) ansluter metallklädda, armerade och skärmade kablar till jord via en extra stark fläta i tätningsmodulerna. De är utformade för användning i farliga miljöer och för att skydda mot påverkan vid blixtnedslag och strömstötar. Flätans kapacitet testas av Roxtecs ingenjörer och hos externa provningsorgan.

Error loading video
Testning på Roxtec – Kortslutning och jordning

Testutrustningen i Roxtecs testlabb i Karlskrona används för att verifiera förmågan hos Roxtecs potentialutjämnings- och skyddsjordningssystem att motstå eventuella felströmmar som kan uppstå. Roxtecs genomföringar är konstruerade för att stå emot extremt kraftfulla och upprepade felströmmar.

Avancerad testutrustning

Testutrustningen är ansluten till Roxtec-ramen vid ena polen och till det slitstarka kopparröret, som används i stället för en armerad kabel, vid den andra. Utrustningen, som kan generera ström på upp till 10 kA, skickar strömmen genom Roxtec BG™-systemet. Strömmen övervakas under testet för att säkerställa att det inte blir några avbrott.

Verifierad prestanda

Efter testet öppnas genomföringen och flätan i tätningsmodulen verifieras för att säkerställa att den är helt intakt och att den har den strömförande kapacitet som krävs. Roxtecs kabel- och rörgenomföringar testas enligt många olika standarder och krav och för många olika användningsområden.

Läs mer om våra Innovativa tekniker – Potentialutjämning och skyddsjordning.

Kontakta oss

Din integritet är viktig för oss: