1. Produkter
  2. Installation

Så utför du en korrekt och professionell installation

Kom ihåg att tätningar är säkerhetsprodukter.

Så utför du en korrekt och professionell installation

Säkerställ en säker tätningslösning

Roxtecs kabel- och rörgenomföringar är lätta att installera och till och med installera om efter ändringar och modifieringar i konstruktionen. För att säkerställa en säker tätningslösning som uppfyller de specificerade kraven ser du bara till att följa installationsanvisningarna som medföljer varje produktleverans. Här hittar du användbara resurser för att utföra en korrekt installation. Du kan alltid kontakta oss om du behöver hjälp eller vill boka en installationsträning.