1. Om oss
  2. Nyheter
  3. Hindra råttor från att orsaka tågolyckor

Hindra råttor från att orsaka tågolyckor

  • Affärsnyheter

Publicerad:
Redigerad:

Gnagare är ett hot mot kritiska el- och signalsystem längs järnvägen. Genom att tugga igenom kablar kan de orsaka bränder, driftstopp, inställda tåg, förseningar, kostsamma reparationer – och till och med dödsolyckor. Många berättelser från runt om i världen belyser detta problem, och vi välkomnar dig att läsa en artikel som sammanfattar några av dem. Läs och lär dig mer om varför det är viktigt att täta alla ingångar för kablar, ledningar och rör i byggnader, bodar och skåp längs järnvägsrälsen för att eliminera intrång av gnagare. En bra idé är att använda beprövade system som förhindrar att djur kommer in, exempelvis Roxtecs kabeltätningssystem.

Läs mer