1. Om oss
  2. Framgångshistorier
  3. Wood Group

"Vi sparade flera veckor – om inte månader"

"Vi sparade flera veckor – om inte månader"

Roxtec Transit Designer™ har blivit ett effektivt verktyg i vardagen för tusentals konstruktörer och ingenjörer. Gary Jennings, ansvarig elteknikskonstruktör på Wood Group, använde onlineverktyget i ett stort projekt med en havsbaserad anläggning för olja och gas.

"Vi kunde importera data om 11 940 kablar direkt in i Roxtecs program", säger han. "Vi sparade flera veckor – om inte månader, och vi blev definitivt hjältar i det projektet."

Den kostnadsfria, webbaserade applikationen från Roxtec är utvecklad för att förenkla såväl valet av produkt som hela processen kring kabel- och rörgenomföringar. Konstruktörer fyller bara i sina uppgifter för att automatiskt generera all dokumentation.

Istället för att tvingas skriva in varje kabel och öppning lade jag all information i Roxtecs verktyg och fick den validerad.
Gary Jennings, ansvarig elteknikskonstruktör på Wood Group

Betydande tidsbesparing

Gary Jennings är särskilt nöjd med den tidsbesparande multiimportfunktionen i Roxtec Transit Designer™. Han var glad över att kunna använda den när kunden bad om detaljerade packningsplaner och -listor strax före deras schemalagda kabeldragningsaktiviteter. Han lyckades göra flera veckors arbete på några få timmar och kunde förse kunden med all den information som behövdes.

"Istället för att tvingas skriva in varje kabel och öppning tog jag all information från det databasprogram vi använde, lade in den i Roxtecs verktyg och fick den validerad. Det var ett absolut måste med tanke på den tidsbegränsning vi hade."


Gary Jennings

Uppfyller alla standarder och klassningar

Det var också ett sätt för projektet att säkerställa att alla beslut om kabelgenomföringar togs av konstruktörer och inte av kabelläggare och installatörer ute i fält.

"Det här är säkert ett kommande krav eftersom projekten blir större. Det är mitt jobb att se till att vi uppfyller alla standarder, föreskrifter och brandklassningsspecifikationer."

Alltid den rätta storleken 

Gary Jennings rekommenderar Roxtec Transit Designer™ också för dess förmåga att hjälpa konstruktörer att optimera storleken på kabelgenomföringarna och undvika platsbrist.

"En av våra största utmaningar är att dimensionera genomföringarna rätt. Gör vi inte dem stora nog på grund av att vi saknar data i början av ett projekt måste vi skära upp och dimensionera om de gamla genomföringarna eller hitta en annan plats att sätta en genomföring på senare."