This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. I fokus
  2. Det nya sättet att täta i järnvägsteknik

Det nya sättet att täta genomföringar i järnvägsteknik

Det nya sättet att täta genomföringar i järnvägsteknik

Varför lyckas vissa järnvägsingenjörer med att förhindra riskerna och uppfylla alla krav från järnvägsnätens ägare och operatörer? Jo, de är medvetna om hot och behov – och de använder innovativ teknik såsom Roxtecs tätningssystem för kablar, rör och ledningar.

Error loading video
Vattentätt under havsnivån – Sije van der Veen, Qirion

Pålitliga tätningslösningar

Ingenjörer och designföretag som arbetar för järnvägsägare utmanas av de tuffaste kraven. Ägaren nöjer sig inte med något annat än ett komplett skydd för liv och tillgångar, kontinuerlig drift och ekonomisk effektivitet. Oavsett om du arbetar direkt för ägaren eller som teknisk konsult måste du utforska, anamma och välja lösningar som möjliggör lång livslängd och säker drift. Det är dags att även du upptäcker Roxtecs världsledande genomföringar för kablar, rör och ledningar.

Inga fler driftstopp

Driftsäkerhet är högsta prioritet oavsett om du arbetar med stads-, förorts-, höghastighets- eller godståg eller konventionell järnvägstrafik. Det finns helt enkelt ingen tid för störningar. För att tåg och järnvägsfordon ska kunna vara igång måste du säkra skyddet av utrustning för elektrifiering, signalering och kommunikationssystem samt undvika risk genom att täta ordentligt kring kablar, metallrör, plaströr och ledningar som går in i byggnader, bodar och kapslingar. Det är därför som framgångsrika chefsingenjörer inom järnvägsinfrastruktur specificerar Roxtectätningar – som standard.  

Flera tillämpningsområden

Det finns Roxtectätningar för såväl utomhusgenomföringar i väggar och golv i ställverk som för andra dragkrafts-, signal- och kommunikationsapplikationer. Tätningarna är tillräckligt flexibla för att täcka in skåp, kopplingslådor, anslutningsdosor och utrustning, vilket gör det möjligt att spara utrymme och uppfylla flera tätningskrav. 

Utforska tillämpningsområdena för Roxtecs tätningar

Kostnader att beakta

Varje minut av stillestånd inom järnvägsbranschen innebär förlorade intäkter. Det kan lätt uppstå kostnader om en råtta biter av en kabel eller på grund av en ansamling av grundvatten i underjordiska valv och manhål. Ägare och operatörer har anledning att befara kostnader för mer än förseningar: vid högre grundvattennivå kommer det att krävas frekvent utpumpning och rengöringsarbete samt kostnader för personal på plats och särskilda säkerhetsåtgärder och utrustning. Det innebär också ytterligare inspektioner, besök av certifierade testare från tredje part och pappersarbete inklusive dokumentation av program för riskminskning. Det bekräftar uttalandet "När vatten läcker in, läcker intäkterna ut" från det avslöjande dokumentet "Demand for water mitigation in rail infrastructure" av tätningsexperten Hamsini Subramanian.   

Snabb och enkel installation

Roxtectätningar gör nytta när det gäller att spara tid både under installation och vid senare ominstallationer. De gör det möjligt att eftermontera tätning runt befintliga kablar och möjliggör användning av förkontakterade kablar. Det faktum att installatörer helt kan undvika att klippa av och återansluta kontakter påskyndar installationsarbetet och eliminerar risken för fel. Tätningarna ger också inbyggd reservkapacitet för sena ändringar, uppgraderingar och framtida utbyggnad.

En annan utmärkt funktion är utrymmeseffektiviteten. Det går att dra flera kablar eller rör genom samma öppning och eliminera behovet av att borra för kabelförskruvningar. Ingenjörer använder Roxtecs kompakta tätningar för att hantera svåra områden med mycket hög kabeltäthet.

Vår innovativa teknik

Gör ditt arbete enklare

Det som är bra med att gå i spetsen för tekniken är inte bara att kunna leverera säkra, effektiva och konstruerade lösningar. Det handlar även om att arbeta smartare. Om du väljer Roxtec som leverantör av tätningar får du en världsomspännande tätningsexpert som partner med ett komplett koncept av lösningar, tjänster och support. Du kan förvänta dig och dra nytta av webbaserade verktyg, designstöd och smart logistik samt installationsutbildning för medarbetare ute på fältet. Järnvägsingenjörer som arbetar med Roxtec uppskattar känslan av att kunna lösa alla möjliga problem.

Skräddarsydda tätningar för specifika behov 

Vi har byggt upp vår expertis genom att utveckla tätningslösningar som perfekt matchar våra kunders behov och krav inom järnvägsindustrin. Om du har en mycket specifik utmaning inom tätning har vi en hel forsknings- och utvecklingsorganisation tillgänglig för att hjälpa dig. Tack vare etablerade test- och godkännandeförfaranden kan du enkelt få certifierade anpassade lösningar.

Skydda mot flera risker

Använd Roxtectätningar för att förhindra olika hot och garantera säkerheten och driften.


Klara de tuffaste kraven

Du kan nu på ett säkert sätt möta den hårda miljön i infrastrukturen längs rälsen eftersom Roxtecs tätningar har följande klassificeringar:

Brandklassade (upp till 4 timmar), vattentäta (upp till 4 bar/58 psi/133 fot vatten), gas- och lufttäta (2,5 bar)


Tätningarna är testade, certifierade och godkända enligt:

EN 1366-3, UL 1479, BS 476, DIN 4102-9, GB 23864-2009, Japans byggstandardlag, NEMA 4, 4X, 6P, IP 67/68, EN 61373, NFPA 130-2014, EN 45545, brandfarlighet, rökutsläpp och giftighet, stötluft

Om du är intresserad av att testa våra världsledande tätningar i ett pilotprojekt eller om du bara vill prata tätningar inom järnvägsteknik är du självklart välkommen att kontakta oss direkt.   

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.

Tack för att du kontaktar oss!

Vi återkommer till dig inom kort.

Vänliga hälsningar,
Roxtec