This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Framgångshistorier
  2. Skyddar Shanghai Metro mot brand och fukt

Skyddar Shanghai Metro mot brand och fukt

Roxtecs tätningslösningar garanterar säker drift och minskar driftkostnaderna över tillgångarnas nyttjandeperiod.

Skyddar Shanghai Metro mot brand och fukt

Passagerarflödet i tunnelbanesystemet i Shanghai i Kina är massivt och brandsäkerheten är av största vikt. Driftsäkerheten är avgörande eftersom ett fel i strömförsörjningen eller signalsystemen kan orsaka en stor katastrof. Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. valde Roxtectätningar för utökningen av linje 5 och nybyggnationen av linje 18 för att säkra strömförsörjnings-, kommunikations- och signalsystemen.

Bevisad erfarenhet av brandskydd

Roxtectätningar ger två timmars brandskydd i järnvägsprojekt runt om i världen. Företagets omfattande kunskap inom testning och certifiering var en fördel vid tätningen av kabelgenomföringar i utrustningsrum och signalrum i Shanghai Metro.

Effektivt mot vatteninträngning

Miljön i tunnelbanestationer och tunnlar är fuktig. Utrustningskomponenter är extremt känsliga för fel när de utsätts för fukt.
Dessutom kan läckage av grundvatten genom kabelgenomföringar under lång tid leda till att kablar till kopplingslådor sjunker ned i vatten, vilket gör dem mottagliga för föråldring och kortslutningar. Denna dolda fara är svår att upptäcka vid inspektioner på plats, så konstruktörerna i det här projektet var tvungna att se till att strukturen redan på ett tidigt stadie var vattentät.

Förenklar uppgraderingar

För att tågen ska gå i tid och tunnelbanan ska vara bekväm och säker är det nödvändigt att alla komponenter möjliggör dagligt underhåll av infrastrukturen. Roxtec är en smart lösning. Systemet kan öppnas igen och har 30 procent reservkapacitet för extra kablar. Det finns inget behov av att klippa av don från förkontakterade kablar. Roxtec möjliggör smidiga uppgraderingar av strömförsörjnings-, signal-, kommunikations-, belysnings-, brandskydds- och övervakningssystem.

Varför välja Roxtec?

  • Certifierat skydd mot ett flertal risker
  • Inbyggd reservkapacitet för framtida uppgraderingar
  • Roxtec Transit Designer™ garanterar säker och effektiv kabelhantering
  • Teknisk designsupport och installationsträning på plats
  • Erfarenhet av globala projekt

Fakta om projektet

Projektbeskrivning

Nybyggnation och utbyggnad av tunnelbanelinjer i Shanghai i Kina

Involverade företag

Shanghai Metro Line 18 Development Co., Ltd. och Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. – ägare, China Railway Shanghai Design Institute Group – konstruktörer, Shanghai Tunnel Engineering Co., Ltd., och China Railway Signal & Communication, Shanghai Engineering Bureau Group Co., Ltd Jinan Branch – entreprenörer

Användningsområden

Tätning av strömförsörjnings-, kommunikations- och signalkablar från 12 till 40 mm dragna till utrustning och signalrum

Tätningskrav

Brandsäkert Vattentätt Gastätt Röktätt Dammtätt Dragavlastning för kablar Barriär för gnagare