This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Din bransch
  2. Tillverkningsindustri
  3. Tunga fordon

Kabel- och rörgenomföringar för tunga fordon

Kabel- och rörgenomföringar för tunga fordon

Öka säkerheten för operatörer

Använd Roxtecs tätningar som standard i tunga mobila maskiner och militära fordon. Täta kring kablar och slangar, från underredet och upp till förarens trycksatta hytt. Öka säkerheten genom att se till att samtliga fordon är skyddade mot damm, högt tryck och kondensånga från rengöringsprocessen.

Tillämpningsområden

Utforska en mängd applikationer där du kan dra nytta av våra lösningar.