1. Branscher
  2. Infrastruktur
  3. Järnvägsinfrastruktur
  4. Bangårdar

Ytterligare tätningslösningar för bangårdar

Roxtec erbjuder ett brett sortiment av tätningslösningar för kabel-, rör- och ledningsgenomföringar i utrymmen för lastning, lossning, vagntvätt, växling, vägning, underhåll och förvaring. Installera dem kring befintlig infrastruktur utan att störa driften.

Varför välja Roxtec?

  • Brandskydd
  • Vattentätt
  • Barriär mot skadedjur och gnagare

Suverän enkelhet

  • Enkel och säker installation
  • Flexibilitet för kablar och rör av olika storlekar
  • Säkerhet vid klimatförändring
  • Inbyggd reservkapacitet för uppgraderingar och renoveringar
Möjliga tätningslösningar