This seems to be your market:

Używamy plików cookie, aby zoptymalizować działanie naszej witryny oraz zbierać informacje, które pomogą nam ją ulepszać.
Informacje o ochronie prywatności i plikach cookie

OK
  1. Produkty
  2. Nowatorskie technologie
  3. Wyrównywanie potencjałów i uziemianie

Rozwiązania do wyrównywania potencjałów i uziemiania

Rozwiązania do wyrównywania potencjałów i uziemiania

Rozwiązania uszczelniające Roxtec BG™ można stosować do kabli ekranowanych, zbrojonych i w płaszczach metalowych, którym zapewniają skuteczne wyrównywanie potencjałów i uziemianie.

Rodzina produktów Roxtec BG™ (wyrównujących potencjały i uziemiających) stanowi system uszczelniania przepustów kablowych dużej liczby kabli w płaszczach metalowych, kabli zbrojonych i kabli ekranowanych przy wykorzystaniu możliwie jak najmniejszej ilości miejsca instalacyjnego. Można je stosować w konstrukcjach budynków, szafach i obudowach sterowniczych. Rozwiązania te gwarantują bezpieczeństwo, pozwalając jednocześnie oszczędzać czas projektowania oraz instalacji.

Duża oszczędność miejsca 

Rozwiązania Roxtec BG™ są do 70% bardziej wydajne pod względem zapotrzebowania na przestrzeń instalacyjną w stosunku do dławnic kablowych oraz stanowią bezpośrednie zamienniki dławnic przy zakańczaniu kabli w płaszczach metalowych i kabli zbrojonych. W przypadku pojedynczego wlotu kablowego można uszczelniać kable pojedyncze lub zespoły kabli o różnych średnicach zewnętrznych, zapewniając przy tym zachowanie certyfikowanego zakończenia łączącego lub uziemiającego.

System wykorzystuje oplot przystosowany na warunki ciężkie w celu wyrównywania potencjałów i uziemiania kabli zbrojonych lub ekranowanych. Wykazuje odporność na prądy zwarciowe i udarowe o wysokim natężeniu.

Error loading video
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
  • Rozwiązania certyfikowane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego
  • Niebezpieczne lokalizacje z zagrożeniem eksplozyjnym (Ex)
  • Wyrównywanie potencjałów i uziemianie
  • Ochrona przed wyładowaniami elektrycznymi
  • Produkty przeciwogniowe, gazo- i wodoszczelne

Uwaga: Zobacz, jak wybrać odpowiednie rozwiązanie w zakresie zgodności elektromagnetycznej.