1. Informacje na temat naszej firmy
  2. Równowaga ekologiczna

Równowaga ekologiczna

Wstęp

Najważniejszym aspektem dla działalności Roxtec jest pozytywny, zrównoważony wpływ uszczelnionych przepustów kablowych i rurowych. Nasze produkty przyczyniają się do zapobiegania szkodom dla ludzi, gospodarki i środowiska w razie wypadku.

W naszej codziennej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju staramy się walczyć ze zmianami klimatycznymi, a także zapewniamy równe prawa i odpowiedzialny ład korporacyjny.

Magnus Holmberg, Dyrektor generalny Roxtec International AB

Cele środowiskowe firmy Roxtec

W Roxtec zapewniamy uszczelnienia i usługi, które pomagają firmom i organizacjom zapobiegać czynnikom ryzyka i chronić środowisko. Jesteśmy także w pełni zdeterminowani, aby minimalizować własną emisję gazów cieplarnianych.

W czerwcu 2023 r. zespół zarządzający firmy Roxtec wyznaczył następujące trzy ambitne cele środowiskowe:

  1. Zgodnie z protokołem Green House Gas dla zakresu 1 i 2 osiągniemy neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. Do 2030 r. osiągniemy także 25% redukcję poziomu z 2022 r. dla zakresu 3.
    Do 2045 r. osiągniemy neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich trzech zakresach.
  2. Do roku 2030 produkty z naszego portfolio będą się w 100% nadawać do recyklingu.
  3. Do 2030 roku będziemy poddawać recyklingowi 100% odpadów powstałych przy produkcji naszych rozwiązań.

Osoby kontaktowe

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:

Ulrica Malmberg

Wiceprezes Zarządu Dział Global Human Resources Region biznesowy: Karlskrona, Szwecja

Magnus Petersson

Dyrektor Finansowy Dział Global Finance Region biznesowy: Karlskrona, Szwecja

Ulf Hildingsson

Menedżer wsparcia technicznego i handlowego Dział Obszar biznesowy Infrastruktura i przemysł Region biznesowy: Karlskrona, Szwecja

Leo Konradsson

Menedżer ds. Sektora Globalnego Dział Energetyka i przemysł przetwórczy Region biznesowy: Karlskrona, Szwecja