1. Informacje na temat naszej firmy
  2. Równowaga ekologiczna

Koncentracja na wysokiej jakości i równowadze ekologicznej

Koncentracja na wysokiej jakości i równowadze ekologicznej

W naszym ciągłym dążeniu do usług najwyższej jakości oraz dbałości o środowisko kierujemy się Wartościami Kluczowymi Roxtec oraz polityką ochrony środowiska naturalnego w Roxtec (patrz niżej).

Bezpieczeństwo i prawa człowieka jako priorytet

Kodeks etyki Roxtec przedstawia nasze stanowisko w kwestiach etycznych i dotyczących ochrony środowiska, wymagamy, by wszyscy menedżerowie, pracownicy, partnerzy i dostawcy zaangażowani w działalność biznesową pod marką Roxtec respektowali Kodeks i postępowali zgodnie z nim.

Dowiedz się więcej o naszym Kodeksie etyki.

Odpowiedzialność społeczna biznesu

Naszym celem jest bezpieczniejszy świat, dlatego również w zakresie CSR — Odpowiedzialności Społecznej Biznesu (Corporate Social Responsibility) mamy jasną strategię. Jesteśmy zdeterminowani zwalczać ubóstwo poprzez wspieranie przedsiębiorczości.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz bezpieczniejszego świata. 

Wpływ na środowisko

Poprzez ochronę życia i zasobów produkty Roxtec wywierają pozytywny wpływ na środowisko, minimalizując zużycie zasobów i zapobiegając przypadkowemu zanieczyszczaniu środowiska.

Gwarancja jakości

Firma Roxtec International AB posiada certyfikaty zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Następujące oddziały uzyskały certyfikat ISO 9001:

  • Roxtec Sealing System Co., Ltd. (Szanghaj)
  • Roxtec Ltd.
  • Roxtec GmbH
  • Roxtec India Pvt. Ltd
  • Roxtec Australia
  • Roxtec Korea
  • Roxtec BV
  • Roxtec Spain

Certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 znajdziesz poniżej.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych znajdują się w w sekcji poświęconej produktom.

Minerały ze stref konfliktów

Roxtec pozyskuje zasoby wyłącznie od dostawców potwierdzających, że „zgodnie z ze stanowiskiem Rady Demobilizacji i Reintegracji (DRC) pozyskiwane przez nich surowce nie pochodzą ze stref objętych konfliktami zbrojnymi”. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce dotyczącej minerałów pochodzących ze stref konfliktów i raporcie o minerałach pochodzących ze stref konfliktów.

Osoby kontaktowe w sprawach jakości i ochrony środowiska

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z:

Jenny Franzén

Globalny dyrektor ds. jakości Dział Global Operations Region biznesowy: Karlskrona, Szwecja

Kerstin Antonsson

Globalny dyrektor ds. środowiska i koordynator ds. zrównoważonego rozwoju Dział Global Operations Region biznesowy: Karlskrona, Szwecja