1. Informacje na temat naszej firmy
 2. Firma
 3. Informacje o ochronie prywatności i plikach cookie

Informacje o ochronie prywatności i plikach cookie

Polityka prywatności danych

Firma Roxtec poważnie traktuje ochronę danych osobowych i dlatego kładzie duży nacisk na ochronę Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności objaśnia, w jaki sposób, jako administrator danych, traktujemy dane osobowe gości odwiedzających nasze strony, naszych partnerów biznesowych oraz klientów. Ponadto niniejsza Polityka prywatności opisuje przysługujące Ci prawa i sposoby korzystania z nich w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz obowiązuje w sytuacjach, w których Roxtec (dalej „Roxtec”, „my”, „nas” i „nasz”) przetwarza dane osobowe, w tym między innymi informacje zebrane ze strony internetowej Roxtec. Korzystając z naszej witryny, zgadzasz się, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszystkie informacje na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, zwłaszcza za pomocą imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych lokalizacyjnych, identyfikatora internetowego lub jednej bądź większej liczby cech fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturalnych lub społecznych.

Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych

Gromadzimy te dane osobowe, które użytkownik sam nam przekaże w ramach relacji biznesowych. Niektóre rodzaje danych osobowych: 

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer(-y) telefonu
 • Kraj
 • Informacje o relacjach biznesowych

Okazją do gromadzenia danych osobowych może być zamawianie produktów i usług w firmie Roxtec, zapisanie się do naszego newslettera i na organizowane przez nas wydarzenia, szukanie wolnych stanowisk pracy oraz przesłanie zgłoszenia niezależnie od aktualnych ofert pracy. 

Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w konkretnym celu i tylko w minimalnym wymiarze pozwalającym wypełnić ten cel. Taki sposób gromadzenia danych nazywa się minimalizacją danych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Informacje, które zbieramy od użytkownika, mogą być wykorzystane do dowolnego z poniższych celów.

Ulepszenie naszej obsługi klienta 

Dzięki Twoim informacjom podnosimy jakość naszej obsługi klienta i świadczonego wsparcia.

Usprawnienie komunikacji 

Adres e-mail, adres i numery telefonów, które nam przekażesz mogą służyć do dostarczania informacji i wiadomości na temat nowości firmowych, nowych produktów, aktualizacji, innych podobnych produktów i usług, wydarzeń i biuletynów Roxtec itp. lub do przeprowadzania badań marketingowych. 

Jeśli w Twojej przeglądarce włączona jest obsługa plików cookie, informacje z tych plików mogą zostać połączone z danymi przekazanym w naszej witrynie w celu usprawnienia komunikacji z klientem. Przekazane nam informacje możemy wykorzystać bezpośrednio lub poprzez interakcję w naszych kanałach komunikacyjnych w celu dostosowania informacji do zainteresowań użytkownika i usprawnienia komunikacji.

Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy lub spełnienia obowiązków prawnych

Aby firma Roxtec mogła świadczyć odpowiednie usługi i dostarczać produkty lub prowadzić inne działania na żądanie klienta w czasie obowiązywania umowy, klient musi dostarczyć dane osobowe, których firma Roxtec od niego zażąda. Dane te są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z Roxtec.

Ponadto firma Roxtec może przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych, takich jak prowadzenie księgowości i odprowadzanie podatków.

Roszczenia prawne

Firma Roxtec może także przetwarzać dane osobowe, aby ustanawiać albo egzekwować swoje prawa bądź bronić się przed roszczeniami prawnymi w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia sporów.

Odbiorcy danych osobowych

O ile jest to uzasadnione w ramach niniejszej Polityki prywatności, dane osobowe możemy udostępniać wszystkim firmom należącym do naszej grupy (tj. spółkom zależnym, naszej spółce holdingowej i wszystkim jej spółkom zależnym). Dane osobowe nie są przez nas sprzedawane, wykorzystywane w celach handlowych ani przekazywane stronom trzecim w żaden inny sposób. Wyjątkiem są zaufane strony trzecie, które pomagają nam w prowadzeniu witryny internetowej, prowadzeniu działalności, dostarczaniu zamówionych przez klientów produktów lub świadczeniu usług, jeśli strony te wyrażą zgodę, aby utrzymać informacje w tajemnicy i nie wykorzystywać ich do innych celów niż zgodnie z umową. Ponadto dane osobowe możemy udostępnić w celu spełnienia obowiązku ustawowego, zachowania zgodności z zasadami witryny lub w celu ochrony naszych bądź innych praw, własności lub bezpieczeństwa. Informacje nie umożliwiające identyfikacji osoby gromadzone za pośrednictwem witryny na temat odwiedzających mogą być przekazywane stronom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Zawarliśmy umowy z innymi usługodawcami, aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowników naszej witryny. Zgromadzonych w naszym imieniu informacji usługodawcy ci mogą używać wyłącznie w celu wspomagania naszej działalności.

Jeśli dane osobowe użytkownika zostaną udostępnione jakiejkolwiek stronie nie wymienionej w niniejszej Polityce prywatności, zostanie on o tym powiadomiony przez nas podczas gromadzenia tych danych i uzyskiwania zgody. 

Zasady przechowywania

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy oraz przez czas wymagany ustawowo. Dane osobowe do celów innych niż wypełnienie zobowiązań umownych, takich jak nasz interes, gdy użytkownik zapisuje się na organizowane przez nas wydarzenia lub wyraża chęć otrzymywania wiadomości na adres e-mail, przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne i/lub przez czas wymagany ustawowo.  

Kiedy ustanie cel lub ustawowy obowiązek przechowywania danych osobowych, zostaną one usunięte lub staną się anonimowe.

Czas przechowywania danych osobowych jest ustalany zgodnie z celem i zobowiązaniami ustawowymi związanymi z każdym przypadkiem przetwarzania. 

Prawo do ochrony danych osobowych i jak z niego skorzystać

 • Właściciel danych ma prawo zażądać informacji na temat tego, jakie jego dane osobowe przetwarzamy lub do jakich danych na jego temat mamy dostęp (wniosek o dostęp do informacji). Aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do danych osobowych, osoba żądająca dostępu zostanie poproszona o identyfikację.
 • W niektórych przypadkach możesz poprosić o skasowanie swoich danych osobowych, gdy nie będą już potrzebne do celu, do jakiego zostały zgromadzone. Kasujemy dane osobowe, których już nie potrzebujemy, ale możemy je zachować, jeśli będą nas do tego zobowiązywać przepisy prawa.
 • Firma Roxtec ma obowiązek przetwarzać tylko poprawne i aktualne dane osobowe. Jeśli dane osobowe użytkownika są niepoprawne, może on zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia. Ponadto użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, aby np. ocenić nasze interesy.
 • Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Masz również prawo sprzeciwić się marketingowi bezpośredniemu. 
 • Masz również prawo do otrzymania przekazanych nam przez siebie danych osobowych, które przetwarzamy elektronicznie, w postaci kopii elektronicznej. Ponadto masz prawo zażądać przesłania elektronicznej kopii swoich danych osobowych do innego administratora danych, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Wszelkie wnioski prosimy wysyłać na adres privacy@roxtec.com.

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych lub zgłosić naruszenie RODO do organu nadzorczego w swoim kraju.

Transfer do krajów trzecich

Informacje, które gromadzimy podczas odwiedzin użytkownika na naszych stronach internetowych mogą być wykorzystywane, przechowywane, przetwarzane i przesyłane między wszystkimi krajami, w których prowadzimy działalność zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności. Podczas przesyłania danych osobowych do innych krajów firma Roxtec zapewni odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony praw i wolności ich właścicieli, takie jak podpisanie standardowych umów o ochronie danych.

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań na temat ochrony danych lub chęci skorzystania z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail privacy@roxtec.com.

Data ostatniej aktualizacji: 2019.07.03.

Pliki cookie

Na stronie internetowej Roxtec wykorzystywane są pliki cookie, pozwalające zoptymalizować sposób korzystania przez Ciebie ze strony internetowej i doskonalić jej funkcjonalność. Pliki cookie są plikami tekstowymi, tymczasowo zapisywanymi w pamięci Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, podczas odwiedzania stron internetowych. Korzystanie z plików cookie umożliwia zapamiętywanie przez stronę internetową Twoich preferencji i wykorzystywanie tego podczas następnych odwiedzin.

Pliki cookie wykorzystywane przez Roxtec

Pliki cookie, których używamy umożliwiają podniesienie poziomu świadczonych przez nas usług. Strona internetowa firmy Roxtec wykorzystuje zarówno pliki cookie sesyjne, jak i trwałe.

Sesyjne pliki cookie są przechowywane w pamięci komputera tylko w czasie przeprowadzania przez użytkownika sesji korzystania z przeglądarki i po jej zamknięciu są usuwane z pamięci komputera w sposób automatyczny.

Trwałe pliki cookie są trwale zapisywane w pamięci komputera i po zamknięciu przeglądarki nie są kasowane z pamięci komputera. Trwałe pliki cookie pozwalają zachować preferencje użytkownika podczas odwiedzania poszczególnych stron internetowych, co pozwala na ich wykorzystanie podczas przyszłych sesji wyszukiwania.

Pliki cookie stron trzecich

Pliki cookie stron trzecich to pliki cookie zapisywane przez witrynę strony trzeciej. Podobnie jak większość innych stron internetowych, witryna Roxtec wykorzystuje pliki cookie stron trzecich do automatycznego gromadzenia danych statystycznych w formie zagregowanej. Korzystamy z plików cookie stron trzecich po to, aby uzyskać wiedzę wskazującą w jaki sposób nasza strona jest wykorzystywana. Chcemy w ten sposób uczynić ją jeszcze bardziej przyjazną dla użytkowników.

Jak można sprawować kontrolę nad plikami cookie i zapobiegać ich stosowaniu

Większość przeglądarek ma wbudowane ustawienia domyślne, pozwalające na wykorzystywanie plików cookie. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki były cookie zapisywane na Twoim komputerze, wówczas możesz skorzystać z ustawień dostępnych w większości przeglądarek, pozwalających ustawić ogólną zgodę na zapisywanie plików cookie lub zezwolenia specjalne, przeznaczone dla określonych stron. Za pomocą ustawień tych możesz również usuwać pliki cookie, które już do tej pory zostały zapisane na Twoim komputerze.

Dalsze instrukcje możesz znaleźć w dziale pomocy swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli zadecydujesz, aby nie akceptować plików cookie, wówczas nasza strona internetowa może być nadal wykorzystywana, aczkolwiek w warunkach ograniczonej funkcjonalności.

Należy pamiętać, że blokowanie lub usunięcie plików cookie może uniemożliwić działanie niektórych oferowanych przez nas usług.

Data ostatniej aktualizacji: 2019.07.03.