1. Servis
  2. Servis bezpečnostních prostupů
  3. Seznamte se s ​​naším senior inspektorem

„Kabelové a​ ​​potrubní prostupy jsou bezpečnostní produkty“

Připomínka od senior inspektora Pera Törnströma ze společnosti Roxtec.

„Kabelové a​ ​​potrubní prostupy jsou bezpečnostní produkty“

Prováděl kontroly prostupů Roxtec po celém světě. Na základě svých rozsáhlých zkušeností zasílá Per Törnström důležitou zprávu všem majitelům a​ stavitelům námořních a​ pobřežních jednotek: „Kabelové a​ potrubní těsnění jsou nezbytná pro pasivní protipožární ochranu. Pokud nejsou správně instalována na nových konstrukcích nebo během renovace, může dojít k​ šíření požáru i​ zatečení vody mezi prostory. Vaše aktiva jsou zbytečně ohrožena.“

Error loading video
Podívejte se na video se senior inspektorem Perem Törnströmem

Per Törnström převzal hlavní iniciativu v​ ambiciózním plánu společnosti Roxtec zajistit kvalitu montáží prostupů v​ námořním i pobřežním průmyslu. Během let viděl opravdu mnoho špatně instalovaných kabelových a potrubníchprostupů a​ je přesvědčen o​ důležitosti zvyšování povědomí. 

„Postoj k​ prostupům se mění v​ okamžiku, kdy si lidé uvědomí, že hovoříme o​ certifikovaných bezpečnostních produktech a že je kontrolujeme. Když jsem prováděl kontrolu řady nových těžebních lodí, shledal jsem za přijatelné jen 50 procent instalovaných prostupů. Když jsem se vrátil, abych zkontroloval čtvrtou těžební loď, bylo opravdu dobrých už více než 90​ procent.“

Desítky příkladů potvrzují, že kvalita instalace se zlepšuje společně se znalostmi. Někdy je potřeba jen to, aby někdo převzal kontrolu prostupů na palubě za svou.

Prostupy jsou stejně důležité jako protipožární dveře

Podle Pera Törnströma mají majitelé lodí tendenci si myslet, že mají kabelové a potrubní prostupy pod kontrolou. Avšak po letech změn, údržby a modernizací je tomu tak zřídkakdy. Zapomenout na řádné utěsnění kolem kabelů nebo potrubí po údržbě je jako nechat protipožární dveře otevřené dokořán. Per Törnström doporučuje provést kontroly prostupů na nových konstrukcích. A naléhá na majitele repasovaných ​lodních flotil a pobřežních instalací, aby nechali společnost Roxtec podívat se na jejich kabelové a potrubní prostupy.

Školení určené také pro dozor

Roxtec poskytuje montážní školení nejen pro montéry, ale také pro dozor. Odborníci na různých úrovních se tak mohou naučit instalovat těsnění a také ověřit kvalitu montáže.  

„Stále více majitelů lodí akceptuje pouze montáže, které provedl personál vyškolený původním výrobcem.“

 

Roxtec provádí stovky kontrol ročně. Potřeba lepší kontroly je zřejmá a na některých starších plavidlech bylo zjištěn velký podíl nesprávně provedených instalací. 

„Prostupy se opravdu velmi snadno instalují a reinstalují. Jen musíte být ochotní naučit se správný postup.“

Ano, kontaktujte mě

Chtěl bych se spojit s odborníkem na těsnění společnosti Roxtec.

Děkujeme, že jste nás kontaktovali!

Brzy se vám ozveme.

S pozdravem
Roxtec