1. Knihovna vědomostí
 2. Nároky na těsnění
 3. Nové požadavky asociace IACS týkající se kabelových prostupů

Nové požadavky asociace IACS týkající se kabelových prostupů

Průvodce novými bezpečnostními požadavky v UR Z28, Z23 a Z17.

Nové požadavky asociace IACS týkající se kabelových prostupů

Asociace IACS v říjnu 2020 vydala nové a aktualizované požadavky týkající se kontroly, dokumentace a prohlídek vodotěsných kabelových prostupů na palubách plavidel a v námořních provozech. V tomto článku shrnujeme nové jednotné požadavky asociace IACS Z28, Z23 a Z17 a také úkony, které jsou nyní majitelé, provozovatelé a loděnice povinni provést.

Nové a aktualizované jednotné požadavky od IACS, Mezinárodní asociace certifikačních institutů, mají zvýšit bezpečnost na palubách plavidel a v námořních provozech v celosvětovém měřítku. Požadavky například jasně artikulují důraz na kvalitu instalací a ověřování vodotěsnosti kabelových prostupů. Tyto předpisy momentálně platí a vztahují se na plavidla a námořní provozy, jejichž stavba byla smluvně potvrzena ke dni 1. července 2021 nebo později.

IACS UR Z28 – Monitorování vodotěsnosti kabelových prostupů

Tato nová kapitola se týká kontroly vodotěsnosti kabelových prostupů v průběhu celé doby životního cyklu plavidla nebo námořního provozu, a to od stavby nové lodi až po sešrotování. Obsahuje pokyny k těmto činnostem:

 • Způsoby údržby, kontroly a dokumentace kabelových prostupů
 • Způsoby kontroly a udržování kvality instalace kabelových prostupů
 • Způsoby a termíny provádění pravidelného monitorování kabelových prostupů

IACS UR Z23, verze 7 – Průzkum trupu plavidla pro účely nové stavby

Aktualizace v Z23 týkající se vodotěsnosti kabelových prostupů uvádí, že je nutno sestavit registr systémů kabelových prostupů a zařadit jej do souboru stavby plavidla. Registr musí obsahovat:

 • Systém značení nebo identifikace kabelových prostupů
 • Dokumentaci s odkazy na příručky výrobce k jednotlivým typům kabelových prostupů
 • Certifikaci typového schválení k jednotlivým typům kabelových prostupů
 • Příslušné instalační výkresy
 • Záznamy k jednotlivým kabelovým prostupům dokumentující stav v okamžiku závěrečné kontroly v loděnici, a to včetně záznamů veškerých prohlídek, úprav, oprav a úkonů údržby

IACS UR Z17, verze 15 – Procedurální požadavky na schválené dodavatele služeb

Nový oddíl 17 v UR Z17 se vztahuje na společnosti zabývající se prohlídkami kabelových prostupů u plavidel a námořních provozů.

 • Certifikační instituty jsou povinny se připravit na provádění auditů společností, které hodlají získat certifikaci schválených dodavatelů služeb v oblasti prohlídek kabelových prostupů
 • Společnosti schválených dodavatelů služeb, které hodlají poskytovat služby v oblasti kontrol kabelových prostupů, musejí od příslušného institutu získat certifikaci schválených dodavatelů v souladu s programem kontrol příslušné třídy.
Aktualizováno: