1. Servis
  2. Kontroly prostupů
  3. Schválený dodavatel služeb

Schválený dodavatel služeb

Služby společnosti Roxtec splňují předpisy certifikačního institutu.

Nové a aktualizované odstavce sjednocených předpisů IACS (Mezinárodní asociace klasifikačních společností) se týkají vodotěsnosti kabelových prostupů. Od roku 2020 obsahují procedurální požadavky na schválené dodavatele služeb. Ve společnosti Roxtec již dlouhá léta poskytujeme služby kontrol bezpečnosti pro kabelové a potrubní prostupy a společnost Roxtec Services má nyní certifikát od několika certifikačních institutů jako schválený dodavatel služeb.

Jmenování schváleným dodavatelem služeb je pro nás další krok ve snaze o neustálé zdokonalování bezpečnosti na palubách lodí a šelfových instalací po celém světě. Pevně věříme, že vyšší povědomí o bezpečnosti a porozumění, že kabelové a potrubní prostupy tvoří nedílnou součást lodi nebo jednotky během její stavby i provozu, přispěje k minimalizaci výskytu nehod a k ochraně osob, zařízení a systémů.

Roxtec je schválený dodavatel služeb

Jsme držitelé těchto certifikátů:

Certifikáty ke službám v oblasti kontrol

Jednotné požadavky předpisů IACS odrážejí zvýšený důraz na kvalitu instalace a ověřování vodotěsnosti kabelových prostupů. Doplněný text v IACS UR Z17, verze 15 se týká společností zabývajících se kontrolami kabelových prostupů na lodích a šelfových instalacích.

V doplněné části se uvádí, že společnost, která provádí kontroly vodotěsnosti systémů kabelových prostupů, musí mít systém řízení jakosti v souladu s nejnovější verzí ISO 9001 a pracovníci vykonávající příslušné úkony musejí být technicky vyškoleni a kvalifikováni právě ke kontrolám. Dodavatel služeb také musí zajistit vystavování zpráv dokládajících stav těsnicích systémů kabelových prostupů.

Zkušenosti s bezpečnostními kontrolami

Již mnoho let provádíme kontroly bezpečnosti kabelových a potrubních prostupů a díky bohatým zkušenostem a soustředění se na kvalitu jsme přispěli k ustavení nových bezpečnostních norem pro námořní instalace. Systém řízení kvality Roxtec Services AB obdržel certifikát společnosti DNV podle normy ISO 9001:2015. Certifikát platí pro „Prodej a provádění inspekcí a zkoušek těsnicích systémů pro prostupy kabelů a potrubí a související služby".

Certifikát ISO najdete zde.

Další informace

Další informace o našich službách a odborných požadavcích.