1. O společnosti Roxtec
  2. Úspěchy zákazníků
  3. Kompletní těsnicí řešení pro železniční infrastrukturu

Kompletní těsnicí řešení pro železniční infrastrukturu

Kompletní těsnicí řešení pro železniční infrastrukturu

Těsnicí systém Roxtec pro kabely, kanály a potrubí se používá v napájecích stanicích, kabelových žlabech, železničních stanicích, tunelech, rozvodnách a skříních podél tratí po celé Belgii. Těsnění jsou protipožární, zamezují průniku kouře, plynu, vody, vlhkosti a prachu a zároveň zajišťují ochranu proti hlodavcům, vibracím, natažení kabelů a také proudovým špičkám.

Error loading video
Těsnicí řešení Roxtec v železniční infrastruktuře

Předchází nehodám a výpadkům v důsledku vniknutí hlodavců

„Když se potkani pustí do hryzání, komunikace se přeruší a cestující si třeba už ani nekoupí jízdenky. Ve Francii přerušili potkani měděný kabel a způsobili srážku dvou vlaků,“ říká inženýr Wouter Vandenburie ze společnosti Infrabel, která je provozovatelem železniční infrastruktury v Belgii.

Signalizační stanice se nahrazují novými, které jsou v souladu se zabezpečovacím systémem ETCS (European Train Control System). Řešení Roxtec chrání zařízení také proti elektromagnetickému rušení a vibracím.

Ve Francii přerušili potkani měděný kabel a způsobili srážku dvou vlaků.
Wouter Vandenburie, inženýr společnosti Infrabel

Předem smontované rozvodny a skříně

Společnost Rittal Belgium dodává společnosti Infrabel rozvodny a skříně, které už jsou vybavené těsněními Roxtec. Těsnění se přizpůsobují kabelům různých průměrů a zajišťují rezervní kapacitu. Generální ředitel Koen Wolfcarius říká:

„Díky řešením Roxtec zůstane zachována flexibilita potřebná pro poslední fázi technického řešení. Těsnění Roxtec zároveň poskytují dokonalou ochranu proti vlivům okolního prostředí.“

Uspokojování potřeb moderních železnic

Těsnění Roxtec splňují bezpečnostní požadavky na hořlavost, kouřové zplodiny a toxicitu pro železniční a servisní tunely i pro železniční stanice. Těsnění lze instalovat kolem stávající kabeláže bez přerušení provozu, což usnadňuje zajištění efektivity a provozní spolehlivosti v rámci projektů nové výstavby i modernizace. Systém Roxtec šetří čas v jednotlivých fázích projektu a dále během údržby a rozšiřování. Rezervní kapacita pro přidávání nových kabelů je totiž jeho nedílnou součástí už od samého začátku.

Proč právě Roxtec?

  • Certifikovaná a důmyslná řešení
  • Vodotěsnost
  • Ohnivzdornost a netoxický kouř
  • Plynotěsnost a vzduchotěsnost
  • Odolnost proti korozi a škůdcům
  • Nízké celkové náklady spojené s pořízením, instalací, provozem a údržbou

Přečtěte si další informace o našich řešeních pro železniční infrastrukturu.

Další obrázky

Stovky signalizačních stanic se nahrazují novými, které jsou v souladu se zabezpečovacím systémem ETCS (European Train Control System).

Těsnění Roxtec tvoří zábranu proti hlodavcům a jiným škůdcům a zajišťují ochranu proti elektromagnetickému rušení a vibracím.

Společnost Rittal Belgium dodává společnosti Infrabel rozvodny a skříně, které už jsou vybavené těsněními Roxtec.

Těsnění Roxtec slouží k ochraně nových rozvoden proti průniku plynů a vody a k zajištění oddělených úseků zvyšujících celkovou odolnost proti ohni.

Odborníci na těsnění ze společnosti Roxtec zajišťují technickou podporu při výstavbě nových rozvoden.