1. O společnosti Roxtec
  2. Novinky
  3. Elektromagnetická kompatibilita v rámci kritické infrastruktury

Ochrana kritické infrastruktury před elektromagnetickým rušením a elektromagnetickými impulzy (EMI/EMP)

Ochrana kritické infrastruktury před elektromagnetickým rušením a elektromagnetickými impulzy (EMI/EMP)
  • Vzdělávání a informace

Publikováno:

Jste schopni ochránit energetickou přenosovou soustavu před dopady při zásahu blesku, sabotáží či teroristických útoků? Jste schopni zajistit stabilní dodávky energie do nemocnic, bank a datových center navzdory elektromagnetickým poruchám?

„Dnešní společnost je závislá na spolehlivé dodávce elektřiny a případné výpadky se mohou velmi prodražit. Existují však určitá opatření, pomocí kterých mohou provozovatelé rozvodných sítí rizika minimalizovat,“ říká Martin Robertsson, specialista společnosti Roxtec na elektromagnetickou kompatibilitu.


Martin Robertsson

Jedním z těchto opatření je utěsnění, upevnění a uzemnění všech průniků kabeláže a potrubí ve zdech, podlahách a skříních. Pomocí kabelových a potrubních prostupů Roxtec, které jsou speciálně konstruovány s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu, je možné zajistit ochranu proti rušení a poruchám šířeným vzduchem i po kabelech, a významně tak snížit riziko selhání. Řešení Roxtec BG™ (Bonding and Grounding, neboli spojení a uzemnění) zvládají poruchové a rázové proudy v kabelech s armováním nebo kovovým pláštěm i v kovových potrubích. Těsnicí systém Roxtec ES (Electromagnetic Shielding, neboli elektromagnetické stínění) může být součástí kompletně odstíněného prostoru.

Účinné stínění

Několik oficiálních standardů týkajících se elektrické bezpečnosti uznává kabelové a potrubní prostupy za citlivé oblasti náchylné ke vzniku problémů. Doporučujeme věnovat této občas přehlížené problematice zvláštní pozornost.

„Chránit klíčové úseky elektrických vedení a zařízení je naprosto nezbytné,“ říká Martin Robertsson. „Pro spoje, které je třeba uzemnit, zajišťují řešení Roxtec BG™ hrubý filtr a řešení ES poskytují jemný filtr, protože chrání proti poruchám šířeným vzduchem i po kabelech. Pokud však potřebujete mít kompletně chráněnou budovu, nesmíte zapomenout zabezpečit také dveře, okna, ventilaci a tak dále.“

Bezpečnost především

Jsou i další dobré důvody, proč pro instalace specifikovat a standardizovat těsnění Roxtec. Využívají prostor efektivněji než tradiční kabelové průchodky. Kromě toho poskytují také ochranu proti vodě i proti požáru a zajišťují rezervní kapacitu.

„Těsnění Roxtec se dají otevřít, takže je lze využít i při modernizacích a dodatečných montážích. Nejlepší je ale počítat s našimi prostupy hned na začátku,“ říká Martin Robertsson. „Snažit se zabezpečit elektrickou rozvodnu nebo napájecí soustavu letiště či železnice dodatečně je totiž mnohem nákladnější a navíc už může být pozdě.“

Roxtec ochraňuje před EMI/EMP

Stáhněte si zprávu

Před stažením je třeba vyplnit příslušné údaje.

Děkujeme!

Brzy obdržíte e-mail.

S pozdravem
Roxtec