1. Produkty
 2. Vlastnosti produktu
 3. Těsnění Roxtec pro elektromagnetické stínění

Těsnění Roxtec pro elektromagnetické stínění

Chraňte svá elektrická a elektronická zařízení.

Těsnění Roxtec pro elektromagnetické stínění

Systém těsnění Roxtec ES je vhodný k zajištění prvotřídní ochrany před elektromagnetickým rušením (EMI) a elektromagnetickými impulzy (EMP). Systém je schválen všemi významnými certifikačními společnostmi a pokrývá potřeby mnoha náročných průmyslových odvětví a aplikací. Izolační těsnění Roxtec ES poskytuje elektromagnetické stínění a certifikovanou ochranu před ohněm, plynem a vodou.

Stínění je metoda určená k ochraně citlivých zařízení před elektromagnetickým rušením. Tato metoda redukuje elektromagnetické signály a blokuje pole bariérami vyrobenými z vodivých nebo magnetických materiálů. 

Stínění funguje také opačně. Zabraňuje elektromagnetickým signálům a polím v opuštění chráněné oblasti. Díky tomu můžete chránit citlivé informace před odposlechem nebo udržovat rušení způsobená výrobou energie uvnitř stíněné oblasti, abyste zajistili emisní limity.

Poznámka: Jsou-li použity prvky spojení a uzemnění, doporučujemesystém Roxtec BG™ B.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je dobrá, elektromagnetické rušení (EMI) je špatné

Elektromagnetické stínění je způsob, jak dosáhnout souladu s EMC a vyhnout se hrozbám, jako je EMI.

Zdroje a receptory elektromagnetického rušení 

Mějte na paměti, že všechna elektrická a elektronická zařízení jsou zdroji elektromagnetického rušení, což znamená, že mohou způsobovat problémy v jiných zařízeních. Rovněž mohou být ovlivněny elektrickým rušením, což znamená, že fungují i jako receptory.

Společné zdroje

 • Rádiové, televizní a radarové vybavení
 • Elektrické vedení
 • Elektronické obvody
 • Světelné stmívače
 • Obloukové svářečky
 • Elektrické motory
 • Elektrické bouře a mohutné sluneční výboje
 • Elektromagnetické pulzní zbraně

Přijímače (potenciální oběti)

 • Rozhlasové a televizní přijímače
 • Spotřebiče
 • Počítače
 • Elektronika 
Elektromagnetické rušení a pulzy ovlivňující letadla, zdravotnické vybavení, navigační přístroje a signalizační systémy představují vážná nebezpečí pro zdraví a bezpečnost osob.
Mikael Grudd, specialista na technické výrobky a EMC, Roxtec

Odstraňte spojovací cesty

Zdroje a přijímače nepředstavují problém, pokud nejsou spojeny. Ochranu proti elektromagnetickým hrozbám lze zajistit odstraněním spojovací cesty, což je spojení, které přenáší rušení ze zdroje na přijímač– oběť. 

Systém Roxtec ES zajišťuje účinnou ochranu při použití ve stíněných prostředích. Systém odkloňuje vedené rušení a chrání proti vyzařovaným rušením.

Vedená spojovací cesta – elektromagnetické rušení prochází kabely a potrubím. Spojovací cesta může mít buď podobu induktivní magnetické vazby nebo kapacitní elektrické vazby.

Vyzařovaná spojovací cesta – elektromagnetické rušení cestuje vzduchem jako vlna. Tato energie je absorbována a generuje tok elektrického proudu v přijímacím kabelu/potrubí nebo přímo v elektronice.

Systém Roxtec ES

Účelem prostupu Roxtec ES je zlepšovat elektromagnetickou kompatibilitu mezi různými elektrickými a elektronickými zařízeními prostřednictvím elektromagnetického stínění. Systém tvoří modulární prostup pro kabely a potrubí pro aplikace s elektromagnetickým stíněním a mechanickým těsněním. Má dvojí funkci – zabraňuje elektromagnetickým polím a zajišťuje ochranu před riziky prostředí (např. oheň, plyn, voda, prach, nečistoty nebo hlodavci).

Systémové komponenty

Systém se skládá z elektricky vodivého ocelového rámečku, modulů Roxtec ES, vymezovacích destiček, kompresní jednotky a maziva pro usnadnění instalace. Rámečky jsou k dispozici v různých tvarech a velikostech. Lze je začlenit do konstrukce, a to buď během procesu výstavby, nebo po něm. Tím dojde ke vzniku otvorů pro kabeláž a potrubí procházející stěnami a přepážkami. 

Je nezbytné zajistit nepřetržité elektrické připojení ke stíněné struktuře. Těsnicí moduly Roxtec ES jsou vkládány do rámečků, aby zajistily těsnění okolo kabelů a potrubí. Následně je přidána kompresní jednotka Roxtec Wedge ES. Tu je potřeba utáhnout, čímž dojde k zajištění komprese a dokončení těsnění.

Testováno na elektromagnetické stínění

Jakmile je těsnění Roxtec ES dokončeno, chrání prostup a jakékoli připojené vybavení před poruchami způsobenými elektromagnetickou indukcí. Těsnění prošla četnými typy zkoušek a testů prováděných různými orgány, například testy stíněného útlumu podle standardu IEEE 299 a testy přenosové impedance podle standardu VG 95373-15. 

Moduly Roxtec ES (elektromagnetické stínění)

Těsnicí moduly Roxtec ES, označené bílými pruhy, jsou vybaveny dvěma komponentami, z nichž každá řeší konkrétní typ elektromagnetického rušení. Moduly chrání před nežádoucí elektromagnetickou energií přenášenou proudy ve stínění kabelu a odvádějí ji do země. Díky elektricky vodivému pryžovému materiálu uvnitř modulů rovněž chrání před nežádoucí vyzařovanou elektromagnetickou energií.

Modul Roxtec ES se skládá ze dvou identických polovin, které při instalaci vytvoří společnou jednotku. Střed modulu tvoří válcové soustředné vrstvy pryže, které jsou odnímatelné, aby umožnily těsné uchycení ke kabeláži. Tyto pryžové vrstvy umožňují přizpůsobení průměru pláště kabelu pro ochranu před okolním prostředím a stínění kabelu pro ochranu před elektromagnetickým zářením.

 • Vodivá pryž – procházející středem modulu, kolmo k válcovým pryžovým vrstvám, vede vrstva vodivé pryže. Tato vrstva působí jako bariéra pro vyzařované elektromagnetické rušení.
 • Vodivá fólie – kolem modulu je ovinuta vodivá fólie s nízkou impedancí, která je rozšířena tak, aby pokryla 360 stupňů stínění kabelu. Fólie je v nepřetržitém kontaktu s vodivou pryží a stíněním kabelu a spojuje všechny moduly v kovovém rámečku. Fólie odvádí rušení absorbované vodivou pryžovou bariérou a stíněním kabelu nebo potrubí skrz rámeček do struktury stínění. 
Systém Roxtec ES

Zajistěte nepřetržité 360stupňové spojení

Průchody Roxtec ES jsou kriticky důležitými komponentami, jestliže si chcete zachovat vysokou úroveň stínění elektronických a elektrických zařízení uložených ve stíněném zařízení. Může jít o kryt zařízení, místnosti, stavební struktury, plošiny nebo plavidla.

Kabelové a potrubní těsnění Roxtec ES působí jako integrovaná součást stínění obklopujícího zařízení. Stínění je bariéra zastavující elektromagnetickou energii, ať už ve formě vyzařovaných nebo vedených elektromagnetických polí.

 

Odraz, pohlcení a stínění

Odraz

Odraz je jedním ze způsobů, pomocí kterého lze chránit citlivá zařízení před potenciálně nebezpečnými elektromagnetickými poli. Běžnou metodou je použití vysoce vodivé bariéry/stínění, které redukuje energii.

Pohlcení

Pohlcení představuje jev, při němž je elektromagnetická energie snížena v důsledku pohlcování materiálem, kterým prochází.

Stínění

Stínění se sestává z odrazu i pohlcení. Účinnost stínění v dB (decibelech) je měřítkem účinnosti stínění a logaritmického srovnání energetické úrovně na obou stranách stínění. Čím vyšší hodnota, tím lepší účinnost stínění.

 

V systému Roxtec ES jsou vedená rušení odkloněna přes vodivé fólie do stíněné struktury. Tím jsou odstraněny ze spojovací dráhy a stíněného kabelu nebo trubky. Vyzařovaná rušení jsou odrážena a absorbována vodivou pryžovou vrstvou. Vrstva kryje průřez modulů a je umístěna kolmo k jednotlivým kabelovým vstupům.

Jak měřit účinnost stínění

Běžnou je metoda podle standardu IEEE 299 s vlastním generovaným RF signálem. Nastavení testu je kalibrováno umístěním vysílací a přijímací antény (mezi kterými nesmí být bariéra) a měřením úrovně přijímaného signálu. Následně je přijímací anténa umístěna ve stejné vzdálenosti, ale uvnitř stíněného krytu. Poté je opětovně změřena úroveň signálu a rozdíl v úrovni přijímaného signálu značí účinnost stínění, obvykle vyjádřenou v dB.


image001_750x373_compressed.jpg

Obrázek systému zkušebního měření – vysílací a přijímací anténa umístěná na samostatných stranách elektromagnetické bariéry.

Testování ve společnosti Roxtec – test elektromagnetického stínění


Typické elektrické vlastnosti – systémy Roxtec RM ES.

Graf_compressed.jpg

Těsnění Roxtec jsou testována podle norem pro stíněné skříně, jako je např. norma IEEE 299. Před měřením účinnosti stínění jsou montovány do struktury stěny.

Těsnicí systém Roxtec ES je k dispozici ve verzích schválených pro použití na nebezpečných místech. Prozkoumejte prostupy Roxtec ES Ex.

Stáhněte si zprávu

Před stažením je třeba vyplnit příslušné údaje.

Děkujeme!

Brzy obdržíte e-mail.

S pozdravem
Roxtec