This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Support
  2. Installation
  3. Tips & tricks

Tips & tricks

Det är lätt att installera Roxtecs genomföringar.

Förberedelser

Samla ihop material och verktyg

Samla ihop och förbered allt material före montering och packning. Välj tillbehör och verktyg.

Förbered kablar/rör

Se till att kablar och rör går rakt igenom ramen, inte i vinkel.

Bestäm konfiguration

Packningsutrymme

Räkna ut den rätta packningshöjden enligt installationsanvisningarna innan du väljer moduler.

Börja med att mäta den totala innerhöjden H. Den relaterar till packningshöjden för tätningsmodulerna som visas i tabellen.

Ramhöjd (H)Packningshöjd (h)Ramstorlek
101 60 2
160 120 4
218 180 6
278 240 8

Välj modulstorlekar

Du sparar tid när det gäller att skala lager om du använder större moduler, men får mer reservkapacitet med mindre.

Exemplet nedan visar hur fyra 32- och åtta 12-millimeterskablar kan installeras med olika storlekar av moduler.

Komponentplacering

Om du avser att lägga till kablar i framtiden kan du spara tid genom att placera reservkapacitetsmodulerna nära kompressionsenheten.

Du kan sätta kompressionsenheten var som helst i ramen, bara du följer installationsanvisningarna avseende placeringen av stagbrickorna.

Om inte wedgen är installerad på standardplatsen överst i ramen är det viktigt att följa markeringarna på wedgen avseende placeringen av stagbrickorna. Om wedgen är placerad längst ner måste den vändas och stagbrickan måste installeras i enlighet med markeringen.

Installation

Smörjmedel

Värm smörjmedlet i fickan för att göra det mjukt vid installation i kalla utrymmen. Det är en viktig del av systemet.

Använd stagbrickorna för att hålla isär kablarna

Håll isär kablarna medan du planerar.

För in modulerna

Forma ett V av modulen för att förenkla införandet.

Förkomprimering

När det inte finns plats för wedgen krävs förkomprimering. Håll trycket i några minuter innan du för in wedgen.

Se till att kablarna inte sitter fast innan du börjar komprimera.

Delvis installation

Komprimera de installerade modulerna om en ram är delvis fylld och ska lämnas över natten eller längre.

Använd ett förkomprimeringsverktyg för den tillfälliga komprimeringen.

Borttagning av wedge

Om kompressionsenheten måste tas bort under installationen så lyft den över stagbrickans stoppfläns innan du tar bort den.