Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Roxtecs sätt att jobba
  2. Utvecklar för säkerhet
  3. Brandskyddstest

Brandskyddstest

Brandskyddstest

Vid en brand är ditt projekt i fara. Roxtecs kabel- och rörgenomföringar ger beprövat brandskydd.

Roxtecs brandtestlabb har en nyckelroll i produktutvecklingen och förcertifieringsprocessen. Roxtecs test- och certifieringsingenjörer och testtekniker förbereder testerna med exakthet eftersom provet måste testas som ett helt system i en realistisk miljö.

Error loading video
Testning på Roxtec – Brandskyddstest

Ett brandtest kräver allt från ritningar till konstruktioner och isolering. Testobjektet byggs med installationer i vertikala väggar eller skott eller i horisontella golv eller däck och ansluts till masugnen. Termokopplingar placeras ut över testobjektet och ansluts till datorer i kontrollrummet. Om det finns kunder eller representanter från klassificeringsorgan på plats bjuds de in till observationsplattformen innan testet startar.

Verifiering av brandskydd och isolering

Testet utförs för att kontrollera att tätningens brandskydd och isolering håller under en bestämd tidsperiod. Elden får varken brinna igenom eller leda till att heta gaser antänds på icke-brandsidan. Ett vanligt krav är A-60, vilket innebär en timmes brandskydd och en maximal temperaturökning på 180 °C från starten av testet.

Användbara resultat

Temperaturen mäts på många ställen enligt strikt reglerade standarder. Resultaten loggas direkt och visas på datorskärmen. När testobjektet har svalnat undersöks det. Det kontrolleras på båda sidor avseende möjliga läckagevägar eller områden med extrem värme och för heta gaser.
Resultatet, som presenteras i grafer och bilder, är till hjälp för både kunder och ingenjörer.

Kontakta oss

Din integritet är viktig för oss: