1. Om oss
  2. Nyheter
  3. Vi presenterar vår hållbarhetsredovisning

Vi presenterar vår hållbarhetsredovisning

  • Utbildning och information

Publicerad:

Roxtec International AB publicerar med stolthet vår hållbarhetsredovisning för 2021. Enligt koncernens hållbarhetsmål ska alla vi medarbetare veta hur vi ska agera för ett hållbart samhälle senast 2023. Vi ska också ha hållbara leverantörskedjor, verksamheter och produkter i en cirkulär ekonomi senast 2030 samt minska vårt koldioxidavtryck genom att använda energi från förnybara källor senast 2030.

Bland de hållbarhetssatsningar som presenteras i redovisningen märks ambitiösa åtgärder för grönare transporter med hållbara marina bränslen för sjöfrakter, för återvinning av avfallsmaterial från produktionen och för effektiviserad energianvändning. Du kan även läsa om företagets sociala ansvarstagande i form av vår sponsring av Hand in Hands Village Uplift Program för att bekämpa fattigdom på indiska landsbygden. Vårt viktigaste bidrag till en hållbar utveckling är dock alltjämt ett effektivt skydd för liv och tillgångar genom extremt pålitliga säkerhetsprodukter som används över hela världen.

Läs redovisningen