This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
  1. Framgångshistorier
  2. Telia, Norge

Effektiva tätningar för skyddsjordning av matarkablar

Minimerar risken för driftstopp.

Effektiva tätningar för skyddsjordning av matarkablar

Nätet måste vara igång och fungera. Det är därför som Telia Norway säkrar det med Roxtec kabeltätningar.

Tre huvudsakliga behov gör att mobilnätägaren och operatören Telia specificerar Roxtec BG™ B-tätningar för alla basstationer som är byggda eller uppgraderade efter 2014: 

  • Skyddsjordning för att undvika kostsamma driftstopp orsakade av effekten av blixtnedslag 
  • Skydd av utrustning mot eld och vatten 
  • Tätning av fler kablar, inklusive kablar från andra operatörer som hyr utrymme 

”Vi får kapacitet, täthet och skyddsjordning i linje med kraven”, säger Martin Gyllenhammar, tekniskt ansvarig för anläggningsarbeten på Telia Norway. 

Error loading video
Säkring av nätet med tätningslösningarna Roxtec BG™ B

Kapacitet för ytterligare kablar

Telia täcker Norges berg, skogar och kustlinje med tusentals basstationer. Andra operatörer hyr åtkomst till deras stationer, så det är viktigt att maka plats för nya kablar och utrustning. Telia uppgraderar också stationer med ny teknik för egen del. 

Roxtecs genomföringar kräver mindre utrymme än de tidigare använda monteringsplattorna med krympslangar. De ger också inbyggd reservkapacitet, vilket förenklar planeringen för framtida behov. Installatörer öppnar bara tätningarna för att lägga till kablar, utan att detta medför nya hål eller kostnader. Nyckeln till framtiden är många små anläggningar med ett maximalt antal kablar.      

Skydd mot hot från omgivningen 

Roxtectätningar är brandsäkra och vattentäta för att säkerställa kontinuerlig drift. Utrustningen hålls säker och torr, inomhusklimatet upprätthålls och skadedjur förhindras från att skada fiberoptiken. 

”Vi säkrar våra kritiska anläggningar och kräver att kablar som kommer in i våra teknikrum är effektivt skyddsjordade i händelse av blixtnedslag”, säger Martin Gyllenhammar.  

Standardiserad lösning

Alla entreprenörer använder samma optimerade kit och onlineverktyget Roxtec Transit Designer™. Det hjälper Telia att dokumentera alla genomföringar och ger information som kan delas med installatörerna. Allt arbete utförs utan specialverktyg eller tillstånd för heta arbeten. Och bodarna är täta tills det är dags att dra fler kablar.

Roxtec är snyggt och utrymmeseffektivt.
Martin Gyllenhammar, Telia Norway

Telia har registrerat
30
blixtnedslag per månad i vissa delar av Norge.

Varför välja Roxtec?

  • Skydd mot effekten av blixtnedslag 
  • Potentialutjämning och skyddsjordning
  • Vatten- och lufttäthet
  • Barriär för gnagare och insekter
  • Utrymmeseffektivitet och reservkapacitet

Ladda ner pdf-versionen av fallstudien med Telia, Norge

Fakta om projektet

Projektbeskrivning

Utveckling av basstationer för telekommunikation över hela Norge

Ägare och konstruktör

Telia Norway

Användningsområden

Tätning och skyddsjordning av kabelingångar i bodar

Krav

• Vattentätt
• Brandsäkert
• Potentialutjämning och skyddsjordning

Roxtecprodukter

Roxtec BG™ B-genomföringar för potentialutjämning och skyddsjordning.

Fler bilder från Telia i Norge

Roxtectätningar ger kapacitet för ytterligare kablar.

”Vi får kapacitet, täthet och skyddsjordning”, säger Martin Gyllenhammar, Telia Norway.

Telia täcker in hela Norge, och andra operatörer hyr åtkomst till deras basstationer.