This seems to be your market:

Vi använder kakor för att vår webbplats ska fungera på bästa sätt och för att samla information för att göra den bättre för dig.
Information om integritet och kakor

OK
 1. Din bransch
 2. Energi
 3. Landbaserad vindkraft
 4. Omriktarstationer för havsbaserade vindkraftsparker

Ytterligare tätningslösningar för dina omriktarstationer för havsbaserade vindkraftsparker

Roxtecs genomföringar fungerar effektivt i väggar under jord. Specificera dem med knockouthylsa så kan du täta öppningar fram till kabeldragningen görs. Förhindra problem med vatten, fukt och gnagare i dina omriktarstationer. Roxtecs tätningar avlastar kablarna och eliminerar problemet med kabelbockning. Uppfyll EMC-kraven med våra EMC-lösningar för potentialutjämning, skyddsjordning och elektromagnetisk skärmning.

Varför välja Roxtec?

 • Vattentätt
 • Brandskydd
 • Gastätt
 • Dammtätt
 • Barriär för skadedjur och gnagare
 • Dragavlastning för kablar
 • Skydd mot EMI/EMP

Suverän enkelhet

 • Flexibilitet för kablar och rör av olika storlekar
 • Inbyggd reservkapacitet för framtida kablar och rör
 • EMC-lösningar för potentialutjämning, skyddsjordning och elsäkerhet
 • Kundanpassade lösningar för specifika krav
 • Installation i våta miljöer och rinnande vatten