Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt så bra som mulig, og samle informasjon som hjelper oss med å forbedre det for deg.
Informasjon om personvern og informasjonskapsler

OK

Begrensning av vannskader i datasentre

Finn ut hvordan du unngår kostbare driftsbrudd og nedetid.

Last ned dokument
Begrensning av vannskader i datasentre

Rapporter om klimaendringer indikerer ekstremnedbør og stigende havnivåer. Jason Hood, global leder i Roxtec for segmentet infrastruktur, deler sine beste tips i et nytt dokument om beskyttelse av datasentre mot oversvømmelse.

I artikkelen "Begrensning av vannskader i datasentre. Forberedende tiltak mot naturkatastrofer og klimaendringer" forklarer Jason Hood hvordan du kan beskytte datasentrene mot vanninntrengning og dermed opprettholde driftssikkerheten. Les det i dag, og finn ut hvordan du kan redusere risikoen for nedetid. Visste du at en driftsstans i et datasenter koster gjennomsnittlig koster 740 357 USD?

 

Last ned dokumentet og finn ut mer.

 

Tenk strategisk

Forsikre deg om riktige plassering fra start. Plasser datasenteret ditt i et lavrisikoområde med minimal risiko for høy vannstand eller langvarig påvirkning fra fuktighet.

Bruk effektive tetninger

Utfordringer med vann som påvirker driften kan også forekomme ved moderate nedbørsmengder. Bruk anbefalte fremgangsmåter når du tetter alle kabel - og røråpninger.

Unngå kostbar driftsstans og vedlikeholdstid

Sikre hele anlegget. Det er viktig å beskytte alt utstyr, inkludert generatorer og koblingsanlegg, for risikoen fra fuktighet og delvis utladning.

Last ned dokumentet om begrensning av vannskader

Les retningslinjene for personvern