You are browsing the site for Roxtec Danmark (da).

We think you may belong in this market: United States (en). Please select your preferred market website to see relevant content and product availability.

Vi anvender cookies til at sikre, at vores websted fungerer optimalt, og til at indsamle oplysninger, der hjælper os med give dig en bedre brugeroplevelse.
Information om personlige oplysninger og cookies

OK
 1. Produkter
 2. Innovative teknologier
 3. Tætning og jording

Roxtec-tætninger til effektiv potentialudligning og jording

Beskyt dit elektriske og elektroniske udstyr.

Roxtec-tætninger til effektiv potentialudligning og jording

Brug Roxtecs BG™-tætningssystem til armerede kabler eller metalrør for at garantere, at sikkerheden opretholdes i tilfælde af kortslutninger og lynnedslag. Systemet er godkendt af alle større klassificeringsselskaber og dækker behovene i mange krævende industrier og applikationer. Roxtecs BG™-tætninger sikrer elektrisk potentialudligning og jording samt certificeret beskyttelse mod brand, gas og vand.

Kontakt en ekspert i tætningsløsninger

Potentialudligning og jording er metoder til at garantere personlig sikkerhed og beskytte følsomt udstyr. Potentialudligning af metalgenstande forhindrer ophobning af elektrisk energi og minimerer risikoen for personskade, når en person kommer i kontakt med flere genstande med forskelligt potentiale på samme tid. Jording er et middel til bortledning af transiente spændinger, der kan skyldes kortslutninger eller lynnedslag.

Hvis applikationen er omfattet af krav til elektromagnetisk afskærmning, anbefaler vi Roxtecs ES-system.

 

Hvad er potentialudligning og jording?

Klik for at få forklaring på vigtige ord inden for elsikkerhed.

Standarder og terminologi

Her er en liste over udvalgte gældende standarder og den anvendte terminologi inden for potentialudligning og jording. 

Ansvarsfraskrivelse

Roxtec stræber altid efter at henvise til den aktuelle version af den officielle standard, der gælder for applikationen, når vi beskriver vores produkters funktionalitet. De nærmere detaljer kan dog ændre sig over tid, og derfor må de præsenterede oplysninger hverken ses som den fuldstændige eller gældende regeltekst. Roxtecs BG™-tætningssystem og alle Roxtecs produkter sælges i overensstemmelse med Roxtecs generelle vilkår og betingelser for salg og service ("vilkår og betingelser"). Du kan finde den seneste version af vores vilkår og betingelser her.

Potentialudligning og jording er afgørende, når man skal garantere personlig sikkerhed og beskytte kritisk elektronik.
Mikael Grudd, teknisk produktspecialist for EMC, Roxtec

Fjern risiciene

Ved at potentialudligne og jorde dine kabler og rør kan du garantere den personlige sikkerhed og beskytte dit elektriske udstyr på samme tid. Roxtec BG™ er designet til at levere en omkostningseffektiv og pladsbesparende løsning til alle dine applikationer.

Installation af en Roxtec BG™-tætning til gennemføring af kabler i skabe.

Roxtecs BG™-system

Formålet med Roxtecs BG™-gennemføringer er at garantere den personlige sikkerhed og beskytte dit elektroniske udstyr. Systemet er et modulbaseret kabel- og rørgennemføringssystem til potentialudligning og jording samt mekanisk tætning. Det yder samtidig miljøbeskyttelse mod risici som brand, vand, støv, snavs og gnavere.

Systemkomponenter

Systemet består af en elektrisk ledende stål- eller aluminiumsramme, Roxtecs BG™-tætningsmoduler, stagplader samt en komprimeringsenhed plus et smøremiddel til brug ved installationen. Rammerne findes i forskellige former og størrelser. De kan integreres i konstruktionen enten under eller efter byggeprocessen for at lave åbninger til kabler og rør, der skal passere gennem vægge og skillevægge.

En elektrisk forbindelse mellem rammen og potentialudligningssystemet er afgørende. Roxtecs BG™-tætningsmoduler indsættes i rammen for at tætne omkring kabler og rør. Det indbyggede flettede bånd, der er forbundet med kabelarmeringen/metalrøret, sikrer elektrisk kontinuitet til rammen. Derefter skal komprimeringsenheden, Roxtec Wedge, indsættes og spændes for at færdiggøre tætningen.

Testet og certificeret til potentialudligning og jording

Når en Roxtec BG™-tætning er færdigmonteret, beskytter den gennemføringen og alt tilsluttet udstyr mod virkningerne af transiente spændinger og fejlstrømme. Systemet har gennemgået mange forskellige typer tests udført af forskellige myndigheder, f.eks. test af jordbeskyttelse, IEC 60079-0, modstandsevne over for kortslutning og strøm, EN 50262/IEC 62444, samt strømstød, IEC 62305. Roxtecs BG-system er certificeret af CSA i henhold til UL 514B og CSA C22.2 No. 18.3-04 vedr. krav til beslag til brug sammen med kabler og installationsrør og UL 467 og CSA C22.2 No. 47-07 vedr. udstyr til potentialudligning og jording.

Roxtecs BG™-system.

Roxtecs BG™- og BG™ B-løsninger

Roxtecs BG™- og BG™ B-produktserie er designet til sikkert og effektivt at potentialudligne eller jorde armerede eller afskærmede kabler og metalrør via en enkelt udskæring. Hvert modul i Roxtecs BG™- eller BG™ B-system er forsynet med en separat ledende potentialudligningsleder, som direkte eller via tilstødende moduler er i kontakt med metalrammen. Hvert kabel eller rør, der passerer gennem systemet, kan potentialudlignes separat via modulet. Rammen fungerer derefter som en mellemliggende jordskinne, når den er forbundet til det almindelige jordingssystem. 

Roxtecs BG™ B-løsninger er op til 70 % mere pladsbesparende end kabelforskruninger og fungerer som en direkte erstatning for kabelforskruninger til terminering af metalbelagte og armerede kabler. Med en enkelt kabelgennemføring kan du tætne et enkelt eller flere kabler med forskellige diametre og samtidig sikre, at du opnår en certificeret potentialudlignet eller jordet terminering. Løsningerne er effektive og fleksible, og takket være systemets enkelhed er de nemme at installere. 

Roxtecs BG™-modul består af to identiske halvdele, der danner en samlet enhed, når de installeres. Midten af modulet består af koncentriske gummilag, der kan fjernes enkeltvis for at opnå en god pasform til kablet. Gummilagene gør det muligt at tilpasse modulet til både kabelkappens diameter, for at sikre miljøbeskyttelse, og kabelafskærmningen, for at sikre elektromagnetisk beskyttelse.

Roxtecs BG™ B-moduler er konstrueret, så den del, der sørger for elsikkerhed, sidder på den ene side, og den del, der sikrer miljøbeskyttelse, sidder på den anden side. Det gør dem til den perfekte løsning til elskabe og -kabinetter. 

BG modules_innovative technologies_BGB.jpg

Roxtecs BG™-moduler er konstrueret, så den del, der sørger for elsikkerhed, sidder i midten og på hver side er omgivet af en del, der sikrer miljøbeskyttelse. Roxtecs BG™-løsning egner sig til gulv- eller væggennemføringer, hvor en kabel/rør-gennemgang er påkrævet.

BG modules_innovative technologies_BG.jpg

Roxtecs BG™- og BG™ B-løsninger er certificeret til: 

 • Elektrisk sikkerhed
 • Farlige placeringer (Ex)
 • Potentialudligning og jording 
 • Beskyttelse mod brand, gas- og vandtæthed 

Test af Roxtecs BG™-system

Roxtecs BG™-løsninger er designet til applikationer, hvor der kan forekomme høje strømniveauer. En strøm, der svarer til det specificerede niveau, som systemet skal kunne tåle, ledes gennem et modul, til rammen og dennes termineringsstik. Strømniveauet er bestemt af gældende elektriske standarder og afhænger af dimensionen på det benyttede kabel. Roxtecs BG™-system håndterer dette ved, at det flettede indlægs tværsnitsareal øges i takt med modulstørrelsen.

Tabellen viser kobberlederens tværsnitsareal for hver modulstørrelse, og hvilket strømniveau modulet er testet til. Det er et eksempel på de oplysninger, der kan findes i de tekniske specifikationer. 

Data for det flettede indlæg for hver modulstørrelse

BG-modulstørrelse Kabelsortiment
(udvendig Ø mm)

Samlet tværsnitsareal for fletindlæg
(mm²)

Ca. omregningsfaktor til AWG
20w40 3.5 - 16.5 4 11
20 4 - 14.5 8 8
30/30w40 10 - 25 13 6
40 10-32 9.5 - 32.5 21 4
40 21.5 - 34.5 42 4
60 24-25 24 - 54 42 1
60 28 - 54 42 1
80/90 48 - 71 42 1
120 67.5 - 99 42 1

Modstandsevne over for strøm og strømstød for hver modulstørrelse

BG-modulstørrelse AC-KORTSLUTNINGSTEST
Krav iht. UL 514B/UL 467, CSA 22.2 No 18.3-04/No 41.07 Testet iht.: EN 50262,/A1,/A2 Armerede kabler kategori B strømkrav A, 1 sek. Testet til A, 1 sek.
Strømstyrke (A) Sek. Strømstyrke (A) Sek.
20w40 1180 4 1530 6 Kat. A, 500 500
20 1180 4 1530 6 3060 3480
30/30w40 1530 6 1530 6 4000 4101
40/40 10-32 2450 6 2450 6 5400 5409
60/60 24-54 4900 6 5050 9 7200 7495
80/90 5050 9 5050 9 10400 15274
120 5050 9 8030 9 10400 15274

 

Error loading video
Test hos Roxtec - Kortslutning i jordforbindelse

Sådan verificeres potentialudligning og jording

Du skal verificere funktionaliteten af alle elektriske installationer. For at verificere funktionaliteten af Roxtecs BG™-løsninger anbefaler vi, at du verificerer kontaktmodstanden med 4-pols-metoden ved mindst 10 ADC i henhold til den nationale lovgivning.

Verificering af installation af Roxtecs BG™-systemer

Roxtecs BG™-løsninger som lynafleder

En lynafleder eller et LPS (Lightning Protection System) er beregnet til at aflede transiente strømme fra et lyn, der slår ned i jorden. Roxtecs BG™-system er ikke designet til at fungere som en primær lynafleder. I stedet beskytter den mod følgerne af indirekte lynnedslag. Selv indirekte lynnedslag kan inducere høje spændinger i metalgenstande, kabler eller rør i nærheden. Ved at bruge Roxtecs BG™-tætninger kan du minimere følgerne af indirekte lynnedslag. Strømstødet og transienterne fra et lynnedslag har et bredbåndsspektrum, som kræver EMI-designede jordingsmetoder for at undgå skader på udstyret.

Roxtecs BG™-system er testet i henhold til IEC 62305-1, som er en standard for beskyttelse mod lynnedslag. Denne standard indeholder skrappere krav end standarden IEC 60060-1, idet den omfatter lynnedslag, der indeholder cirka 20 gange mere energi.

Sammenligning af IEC 62305-1 og 60060-1

For at simulere en vindmølles livscyklus blev der udført test med en prøvningscyklus på i alt 33 strømstød med strømniveauer fra 50 kA op til 200 kA. Testen viste, at kontaktimpedansen for det testede kabel var uændret i hele testperioden.  

Forskellige typer lynnedslag

Der findes forskellige typer lynnedslag: 

 • Direkte lynnedslag
 • Lynnedslag i jorden tæt på applikationen
 • Direkte lynnedslag i forsyningskablet
 • Lynnedslag i jorden tæt på forsyningskablet

Disse lynnedslag kan forårsage forskellige typer skader såsom elektrisk stød, brand, eksplosion eller svigt i et elektrisk system. 

Eksempel på et lynnedslag. Lynnedslaget rammer toppen af et tårn. Selve tårnet er beskyttet af en lynafleder (LPS), som ikke er et Roxtec-produkt. Når energien bevæger sig langs den primære lynafleder mod jorden, induceres stærke strømstød og transienter i de kabler, der er trukket langs tårnet. Disse sekundære følger af lynnedslag kan let beskadige tilsluttet udstyr inde i bygninger osv. Hvis kablerne er afskærmede, induceres strømstødene og transienterne i stedet i kabelafskærmningerne. Ved at bruge Roxtecs BG™-tætningsløsninger kan du derfor begrænse følgerne og beskytte det tilsluttede udstyr.

Roxtec BG™ – ekstra egenskaber med i købet

En potentialudligningsleder kræver et bestemt tværsnitsareal for at kunne modstå en bestemt strøm, hvis der opstår en fejl. De elektriske normer indeholder retningslinjer for dimensionering. Lederens form er dog afgørende for, om den også fungerer effektivt som leder for frekvenser, der er væsentligt højere end forsyningsspændingens, som normalt er på 50/60 Hz.

Kombinationen af den indbyggede potentialudligningsleder og den korte længde sikrer en meget lav impedans, hvilket er en ekstra egenskab, du får med i købet. Reglen er: jo bredere leder, jo bedre. Det skyldes, at jo højere frekvensen er, jo større tendens har signalerne til kun at udbredes på overfladen af et materiale. En kortere strømbane er også bedre, hvis man vil opnå lav impedans, hvilket er vigtigt, når det gælder om at sikre beskyttelse mod højfrekvent interferens, der ledes via kablers armering og afskærmning. Det sikrer en effektiv højfrekvent funktionsmæssig jording, hvilket er afgørende for elektromagnetisk kompatibilitet og beskyttelse mod elektromagnetisk interferens (EMI). Elektromagnetiske forstyrrelser, der ledes via kablers armering/afskærmning eller metalrør, bortledes effektivt til jord, uden at det går ud over elsikkerheden. Roxtecs BG™-system udgør en meget effektiv løsning til applikationer med elektromagnetisk afskærmning på op til 100 MHz.

Kontaktimpedans for et Roxtec BG™-system.

Typiske elektromagnetiske afskærmningsegenskaber for Roxtecs RM BG™-systemer.

Roxtec-tætningsløsninger testes iht. standarder for afskærmede kabinetter og tavler , f.eks. IEEE 299. De monteres i vægkonstruktionen inden måling af afskærmningseffektiviteten af det komplette kabinet.

Roxtecs BG™-system. Beskyttelse af elektronik mod kabelbåret EMI.

Ubeskyttet elektronik. Udsat for kabel- og luftbåren EMI.

Du kan finde flere oplysninger om måling af afskærmningsevne og krav til beskyttelse mod EMI her.

Ja, kontakt mig venligst

Jeg vil gerne i kontakt med en ekspert i Roxtec tætningsløsninger

Tak, fordi du kontaktede os!

Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Med venlig hilsen
Roxtec