1. Om os
 2. Virksomhed
 3. Persondatapolitik

Persondatapolitik

Ved brug af Roxtec Denmark ApS` hjemmeside og nyhedstjenester

1. Indledning

I det følgende kan du læse Roxtecs politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på Roxtecs hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post) eller tilmelder dig vores tjeneste Roxtec Transit Design™ (RTD).

Når du færdes på Roxtecs hjemmeside eller tilmelder dig Roxtecs nyhedstjenester eller RTD, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden er Roxtecs cookiepolitik desuden gældende. Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte Roxtecs hjemmeside, nyhedstjenester eller RTD-tjenesten.

Roxtec Denmark ApS' værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

Roxtec Denmark ApS betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Roxtec Denmark ApS
CVR. nr. 34058032
Huginsvej 3
DK-3400, 
Hillerød

2. Roxtec Denmark ApS' indsamling af dine personoplysninger

Roxtec Denmark ApS' behandling af dine personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. Roxtec Denmark ApS gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Roxtec Denmark ApS ikke længere har noget grundlag for at behandle.

Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester eller RTD-tjeneste forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de relevante nyhedsbrev mv. samt at stille RTD-tjenesterne til rådighed for dig. Roxtec Denmark ApS indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på Roxtec Denmark ApS' hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedstjenester eller RTD.

3. Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

 1.  Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit "elektroniske spor",
 2.  hvilken browser du bruger
 3.  hvilken ip-adresse du har, samt
 4.  eventuelt hvilket brugernavn du har.

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid kan finde cookiepolitikken frit tilgængeligt på Roxtec Denmark ApS' hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.

For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig behandler Roxtec Denmark ApS ligeledes følgende personoplysninger om dig:

Kontaktoplysninger:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Firma/arbejdsplads
 • Titel

For at kunne målrette markedsføringen indhenter Roxtec Denmark ApS endvidere oplysninger om dine interesser inden for nedenstående kategorier, som du selv afkrydser ved tilmelding til nyhedstjenesterne:

 • Industri og infrastruktur
 • Energi og procesindustri
 • Marine og offshore

Når du tilmelder dig RTD på hjemmesiden, indhenter vi følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • E-mailadresse

4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode.

Roxtec Denmark ApS indsamler dine kontaktoplysninger, titel og firma/arbejdsplads i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve, markedsføring via e-mail og SMS-tjenester til dig.

Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant markedsføring vedrørende løsninger og produkter til kabelgennemføring, kampagner, pressemeddelelser, invitationer til events/seminarer/messer inden for dine valgte interesseområder samt konkurrencer.

Oplysninger om dine interesser indsamles med henblik på at kunne sende de relevante nyhedsbreve mv. til dig. Nyhedstjenesterne er således udvalgt ud fra de oplysninger, du har afgivet om dine interesser indenfor ovennævnte kategorier og er dermed tilpasset din situation.

Når du tilmelder dig RTD, indsamles dine kontaktoplysninger for at kunne stille de tjenester/funktioner til rådighed, som RTD tilbyder.

Roxtec Denmark ApS opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt Roxtecs nyhedstjenester eller RTD. Hvis du framelder dig denne/disse tjeneste(r) igen, sletter Roxtec Denmark ApS dine personoplysninger inden for 30 dage.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Du har i forbindelse med din tilmelding til Roxtecs nyhedstjenester eller RTD givet samtykke til, at Roxtec Denmark ApS må videregive dine personoplysninger til Roxtec Denmark ApS' moderselskab, Roxtec International AB. Dine personoplysninger vil derfor blive videregivet til Roxtec International AB, idet de står for en del af markedsføringen samt at udvikle funktionaliteten af RTD.

Dine personoplysninger videregives ud over ovennævnte ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.

I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

6. Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysningerne overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Roxtec. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Roxtec Denmark ApS og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Roxtec Denmark ApS selv.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

Roxtec Denmark ApS behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Roxtec Denmark ApS behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til Roxtec Denmark ApS ved at skrive til denne e-mailadresse: administration@dk.roxtec.com. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

I forhold til det/de samtykke(r) du har givet Roxtec Denmark ApS i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten eller RTD, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene. Tilbagekaldelsen får derefter virkning både for Roxtec Denmark ApS og Roxtec International AB.

Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Roxtec Denmark ApS på ovennævnte mailadresse.