1. Om os
  2. Virksomhed
  3. Juridiske oplysninger

Juridiske oplysninger

Dette websted kontrolleres af Roxtec International AB eller af den relevante lokale Roxtec-enhed i det pågældende område.

Personlige oplysninger og cookies

Klik på følgende link for at læse Information om personlige oplysninger og cookies.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på dette websted leveres af Roxtec. Når du anvender det, accepterer du at være bundet af de juridiske oplysninger, der er indeholdt heri. Roxtec forbeholder sig ret til at ændre enhver del af dette websted, herunder de juridiske oplysninger, uden forudgående varsel, og enhver ændring træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelse.

Indholdet på Roxtecs websted er udelukkende beregnet til generel orientering, og leveres "som det er og forefindes" og "i det omfang, det er tilgængeligt" uden nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller indirekte.

Roxtec kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte skader, indirekte skader, konkret dokumenterede tab eller andre følgetab eller -skader, der opstår som følge af brugen af webstedet (herunder websteder, der linkes til eller fra) eller manglende mulighed for at anvende oplysningerne, selv hvis Roxtec er gjort bekendt med muligheden for sådanne tab eller skader.

Copyright/varemærker og øvrige immaterielle rettigheder

Alle oplysninger på webstedet, herunder navne, grafik, billeder, varemærker, logoer og software, der anvendes i eller til Roxtecs aktiviteter, produkter og serviceydelser, er Roxtecs eller dennes leverandørers ejendom og er beskyttet af love om immaterielle rettigheder i de relevante lande, hvor Roxtec opererer.

Du må læse, downloade eller udskrive kopier af indholdet, men udelukkende til dit eget personlige, ikke-kommercielle brug. Bemærk, at hvis du downloader eller udskriver kopier af oplysninger på dette websted, skal du medtage alle copyrightmeddelelser, og indholdet må ikke gengives, opbevares, oversættes, gensælges eller distribueres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Roxtec. Du må ikke sælge, modificere eller bruge sådanne oplysninger til offentlige eller kommercielle formål.

Roxtecs produkter og design kan være beskyttet af patenter, brugsmodeller og mønsterbeskyttelse i de relevante lande, hvor Roxtec opererer, og sådanne produkter og design må ikke på nogen måde kopieres eller produceres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Roxtec.

Produkter

De produkter, der fremstilles af Roxtec, sælges i overensstemmelse med Roxtecs generelle vilkår og betingelser for salg. Roxtecs standardsikkerhedsprodukter er testet, typegodkendt og fremstillet til den foreskrevne anvendelse.

De oplysninger, der fremgår af Roxtecs websted, frigør dog ikke dig som modtager af de leverede oplysninger og/eller specifikationsansvarlig, indkøber, montør og/eller bruger af Roxtecs produkter fra ansvaret for uafhængigt at fastslå egnetheden af disse produkter til in situ-processer og/eller installationer og/eller anvendelser.

Enhver modifikation, tilpasning og/eller ændring af produkterne og/eller monteringsvejledningerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Roxtec kan ugyldiggøre testresultater, typegodkendelse og/eller den tilsigtede funktionalitet.