1. Produkter
 2. Produktydelse
 3. Roxtec tætninger til elektromagnetisk afskærmning

Roxtec tætninger til elektromagnetisk afskærmning

Beskyt dit elektriske og elektroniske udstyr.

Roxtec tætninger til elektromagnetisk afskærmning

Brug Roxtec ES-tætningssystem til at sikre beskyttelse mod elektromagnetiske forstyrrelser (EMI) og elektromagnetiske impulser (EMP). Systemet er godkendt af alle større klassificeringsselskaber og dækker behovene i mange krævende industrier og applikationer. Roxtec ES-tætninger giver elektromagnetisk afskærmning samt certificeret beskyttelse mod brand, gas og vand.

Afskærmning er en metode til at beskytte følsomt udstyr mod elektromagnetiske forstyrrelser. Du reducerer elektromagnetiske signaler og blokerer felter med barrierer lavet af ledende eller magnetiske materialer. 

Afskærmning fungerer også omvendt. Det forhindrer elektromagnetiske signaler og -felter i at forlade et afskærmet område. Du kan beskytte følsomme oplysninger mod aflytning eller holde forstyrrelser genereret ved strømproduktion inden for et afskærmet område for at sikre overholdelse af grænseværdier for udstråling.

Bemærk: Hvis udstyret skal overholde grænseværdier for potentialudligning/jording, anbefaler vi Roxtec BG™ B-system.

EMC er god, EMI er dårlig

Elektromagnetisk afskærmning er en måde at opnå EMC-overholdelse og undgå trusler som EMI.

Kilder og modtagere for elektromagnetisk forstyrrelse 

Husk, at alt elektrisk og elektronisk udstyr er kilder til elektromagnetisk forstyrrelse, hvilket betyder, at de har potentiale til at forårsage problemer i andre enheder. De kan også påvirkes af elektrisk interferens, hvilket betyder, at de også er modtagere.

Almindelige kilder

 • Radio-, TV- og radarudstyr
 • Strømforsynende ledninger
 • Elektronisk kredsløb
 • Lysdæmpere
 • Lysbuesvejsere
 • Elektriske motorer
 • Elektriske storme og store solstorme
 • Elektromagnetiske pulsvåben

Modtagere (potentielle ofre)

 • Radio- og TV-modtagere
 • Hårde hvidevarer
 • Computere
 • Elektronik 
Elektromagnetiske forstyrrelser og impulser, der påvirker fly, medicinsk udstyr, navigationsinstrumenter og signalanlæg, udgør alvorlige fare for sundhed og sikkerhed.
Mikael Grudd, teknisk produktspecialist for EMC, Roxtec

Fjerner koblingsstierne

Kilder og modtagere er ikke noget problem, så længe de ikke er forbundet. Du kan opnå beskyttelse mod elektromagnetiske trusler ved eliminering af koblingsstien, som er forbindelsen, der overfører forstyrrelsen fra kilden til modtageren/offeret. 

Roxtec ES-systemet giver en effektiv beskyttelse, når det bruges i afskærmede miljøer. Systemet afleder både forstyrrelser og afskærmninger mod udstrålede forstyrrelser.

Ledet koblingssti - den elektromagnetiske forstyrrelse bevæger sig gennem kabler og rør. Koblingsstien kan enten være en induktiv magnetisk kobling eller en kapacitiv elektrisk kobling.

Udstrålet koblingssti - den elektromagnetiske forstyrrelse bevæger sig gennem luften som en bølge. Dens energi absorberes og genererer en strøm i modtagerkablet/røret eller direkte i elektronikken.

Roxtec ES-systemet

Formålet med Roxtec ES-gennemføringer er at forbedre den elektromagnetiske kompatibilitet mellem forskellige elektriske og elektroniske enheder ved hjælp af elektromagnetisk afskærmning. Systemet er et modulbaseret kabel- og rørgennemføringssystem for elektromagnetisk afskærmning samt mekanisk tætning mod indtrængning. Det har en dobbelt funktion - forebyggelse af elektromagnetisk stråling samt generel beskyttelse mod risici som ild, gas, vand, støv, snavs og gnavere.

Systemkomponenter

Systemet består af en elektrisk ledende stålramme, Roxtec ES-moduler, stayplates samt en kompressionsenhed og lubricant til brug ved installationen. Rammerne findes i forskellige former og størrelser. De kan integreres i konstruktionen enten under byggeprocessen eller efter for at skabe åbninger til kabler og rør, der skal passere gennem vægge og skillevægge. 

Her er det afgørende med en kontinuerlig elektrisk forbindelse til den afskærmede konstruktion. Roxtec ES-tætningsmoduler indsættes i rammen for at tætne omkring kabler og rør. Derefter går du ind i kompressionsenheden, Roxtec Wedge ES, og strammer den for at tilføje komprimering og færdiggøre tætningen.

Testet for elektromagnetisk afskærmning

Når den er installeret, beskytter Roxtec ES-tætningen både gennemtrængningen og alt tilsluttet udstyr mod inducerede elektromagnetiske forstyrrelser. Tætningerne har gennemgået adskillige typer test udført af forskellige myndigheder; f.eks. afskærmede dæmpningstest iht. til standard IEEE 299 og tests for overføring af impedans iht. til standard VG 95373-15. 

Roxtec ES-moduler (for elektromagnetisk afskærmning)

Roxtec ES-tætningsmoduler mærket med hvide striber har to komponenter, der hver især beskytter mod hver sin egen særlige type elektromagnetisk forstyrrelse. Modulerne beskytter mod uønsket elektromagnetisk energi transporteret af strøm i kabelskærmen og fører dem til jordforbindelsen. De beskytter yderligere mod uønsket stråling fra elektromagnetisk energi takket være et elektrisk ledende gummimateriale inde i modulerne.

Roxtec ES-modulet består af to identiske halvdele, der danner en samlet enhed, når det installeres. Cylindriske, koncentriske gummilag udgør midten af modulet og er aftagelige for at opnå en tæt pasform til kablet. Gummilagene giver dig mulighed for at tilpasse det til både diameteren på kabelkappen til miljøbeskyttelse og til kabelskærmen til elektromagnetisk beskyttelse.

 • Elektrisk ledende gummi - gennem modulets center og vinkelret på de cylindriske gummilag løber et lag elektrisk ledende gummi. Det fungerer som en barriere for stråling fra elektromagnetiske forstyrrelser.
 • Ledende folie - en ledende, lavimpedans-folie vikles rundt om modulet og udvides til at dække 360 grader af kabelafskærmningen. Folien er i kontinuerlig kontakt med det elektrisk ledende gummi og kabelafskærmningen og forbinder alle moduler i metalrammen. Folien afleder forstyrrelser absorberet af den ledende gummibarriere og kabelafskærmningen eller røret gennem rammen til den afskærmede konstruktion. 
Roxtec ES-system

Sikrer 360-graders kontinuerlig forbindelse

Roxtec ES-gennemføringer er vigtige komponenter, når du vil opretholde et højt niveau af afskærmning for elektronisk og elektrisk udstyr, der er monteret i et afskærmet område. Det kan være i form af et el-skab, kabinet, lokale, bygningskonstruktion, platform eller fartøj.

Et Roxtec ES-kabel og -rørtætning fungerer som en integreret del af afskærmningen, der omgiver udstyret. Afskærmningen er en barriere for den elektromagnetiske energi, hvad enten det er i form af stråling eller ledede elektromagnetiske felter.

 

Afbøjning, absorbering og afskærmning

Afbøjning

Afbøjning er en metode til at beskytte følsomt udstyr mod potentielt farlige elektromagnetiske felter. En almindelig metode er at bruge en meget ledende barriere/afskærmning, der reducerer energiniveauet.

absorbering

Absorbering er, når den elektromagnetiske energi reduceres som et resultat af tab i det materiale, hvori den bevæger sig.

Afskærmning

Afskærmning består af både afbøjning og absorbering. Afskærmningseffektivitet i dB (decibel), er et mål for, hvor effektivt afskærmningen fungerer og består af en logaritmisk sammenligning af energiniveauet på de to sider af afskærmningen. Jo højere værdi, jo bedre afskærmningseffektivitet.

 

I Roxtec ES-systemet afledes forstyrrelserne til den afskærmede struktur via elektrisk ledende folie. Dermed fjernes de fra koblingsstien og afskærmede kabler eller rør. Forstyrrelser fra stråling reflekteres og absorberes af det elektrisk ledende gummilag. Laget dækker modulernes tværsnit, og det er vinkelret på de enkelte kabelindgange.

Sådan måles afskærmningseffektivitet

En almindelig metode er i henhold til IEEE 299-standarden med et selvgenereret RF-signal. Testopsætningen kalibreres ved at placere en sende- og modtageantenne uden barriere imellem og ved at måle det modtagne signalniveau. Derefter placeres modtageantennen i samme afstand men inde i et afskærmet indelukke. Signalniveauet måles igen, og forskellen i signalniveau i modtageantennen viser afskærmningseffektiviteten, normalt udtrykt i dB.


image001_750x373_compressed.jpg

Illustration af måling af testsystem - sende- og modtageantenner placeret på separate sider af den elektromagnetiske barriere.

Test hos Roxtec - Test af elektromagnetisk afskærmning


Typiske elektriske egenskaber, Roxtec RM ES-systemer.

Graf_compressed.jpg

Roxtec-tætningsløsninger testes iht. standarder for afskærmede indkapslinger, f.eks. IEEE 299. De monteres i vægkonstruktionen inden måling af afskærmningseffektiviteten af det komplette indkapsling.

Roxtec ES-tætningssystemet er tilgængeligt i forskellige versioner, der er godkendt til brug i farlige omgivelser. Udforsk Roxtec ES Ex-gennemføringer.

Download rapport

Indtast dine oplysninger for at downloade.

Mange tak!

Du vil snart modtage en e-mail.

Med venlig hilsen
Roxtec