1. Produkty
  2. Vlastnosti produktu
  3. Certifikovaná ochrana

Certifikovaná ochrana

Certifikovaná ochrana

Izolační řešení pro osvědčenou ochranu

Kabelové a potrubní přechody ochraňují před širokým spektrem nebezpečí: před požárem, plynem, vodou, tlakem a elektromagnetickým působením. Odolávají tvrdým podmínkám, korozi a změnám teploty. Rovněž snižují hladinu hluku a poskytují účinná řešení pro vodivé spojování, uzemňování, elektromagnetickou kompatibilitu a nebezpečná prostředí. 

Systém Roxtec je odolný vůči těmto vlivům:

Oheň

Zaručuje certifikovanou protipožární ochranu. Zabraňte šíření kouře.

Plyn

Zaručuje úplnou plynotěsnost.

Voda

Brání vniknutí vody. Brání průniku vlhkosti, vody a koroze.

Tlak

Ochraňuje před rázovým i konstantním tlakem.

Elektrická nebezpečí

Ochraňuje před EMI, EMP a účinky blesku.

Pevné částice

Zvládejte bláto, prach, chemikálie a fumiganty.

Škůdci

Zajistěte ochranu před vnikem hlodavců a dalších škůdců.

Tlaková vlna

Zajistěte si ochranu před vibracemi, mechanickými rázy a před nebezpečím výbuchu.

Máte-li zájem o další informace, zvolte oblast svého zájmu: