1. O společnosti Roxtec
  2. Úspěchy zákazníků
  3. Wood Group

„Uspořili jsme několik týdnů – ne-li měsíců“

„Uspořili jsme několik týdnů – ne-li měsíců“

Nástroj Roxtec Transit Designer™ je efektivní nástroj každodenního použití pro tisíce konstruktérů a inženýrů. Gary Jennings, vedoucí konstruktér elektrických systémů Wood Group, použil nástroj online v rámci projektu velkého šelfového zařízení k těžbě ropy a zemního plynu.

„Byli jsme schopni importovat data pro 11 940 kabelů přímo do softwaru Roxtec“, informuje. „Ušetřili jsme několik týdnů nebo dokonce měsíců a zaznamenali jsme v rámci tohoto projektu velký úspěch.“

Bezplatnou webovou aplikaci společnost Roxtec vyvinula ke zjednodušení výběru produktů a celého procesu práce s kabelovými a potrubními přechody. Konstruktéři jednoduše zadají své údaje a nástroj automaticky vygeneruje úplnou dokumentaci.

Místo zadávání každého jednotlivého kabelu a průchodu jsem vzal všechny informace z databázového programu, který používáme, vložil jsem je do nástroje Roxtec a provedl ověření.
Gary Jennings, vedoucí konstruktér elektrických systémů, Wood Group

Podstatná časová úspora

Gary Jennings je v produktu Roxtec Transit Designer™ velmi spokojen zejména s funkcí vícenásobného importu, která přispěla k této značné časové úspoře. Použil ji v situaci, kdy je jejich zákazník o podrobné plány a seznamy těsnění krátce před zahájením pokládky kabelů. Zvládli provést práci, která obvykle trvá několik týdnů, za několik málo hodin a byli schopni zákazníkovi poskytnout veškeré potřebné informace.

„Místo zadávání každého jednotlivého kabelu a průchodu jsem vzal všechny informace z databázového programu, který používáme, vložil jsem je do nástroje Roxtec a provedl ověření. Kvůli velmi krátkému času, který jsme měli k dispozici, mi nic jiného nezbývalo.“


Gary Jennings

Zajistěte si splnění veškerých standardů a specifikací

Pro tento projekt šlo rovněž o metodu, která zajistila, že veškerá rozhodnutí o kabelových přechodech mohli provádět konstruktéři a nikoli pracovníci pověření pokládkou a instalací.

„V tomto spatřuji budoucí požadavek, neboť objem jednotlivých projektů nadále vzrůstá.“ Mým úkolem je zajistit splnění veškerých standardů, předpisů a protipožárních specifikací.“

Vždy dokonalá velikost 

Gary Jennings nástroj Roxtec Transit Designer™ doporučuje i kvůli jeho schopnosti pomáhat konstruktérům s optimalizací rozměrů kabelových přechodů a vyhýbat se problémům s prostorem.

„Jedním z našich hlavních problémů je správné dimenzování přechodů. Pokud nebudou dostatečně velké kvůli nedostatku údajů na začátku projektu, budeme muset později vyřezávat a měnit velikost starých přechodů nebo hledat nové místo pro vytváření nových přechodů.“