1. O společnosti Roxtec
  2. Úspěchy zákazníků
  3. Bezpečné těsnění pro železniční rozvodny v Sydney

Bezpečné těsnění pro železniční rozvodny v Sydney

Bezpečné těsnění pro železniční rozvodny v Sydney

Železniční síť australského Sydney bude modernizovaná s novou elektrickou infrastrukturu. Vlastníci se rozhodli použít těsnicí řešení Roxtec pro nové i stávající napájecí rozvodny.

Developer přepravních systémů Transport for NSW a provozovatel železniční sítě Sydney Trains implementují program modernizace napájecích rozvoden, aby se zajistilo dostatečné napájení nového vozového parku klimatizovaných vlaků, zlepšila spolehlivost provozu a snížilo se riziko jeho přerušení. Důvodem pro volbu tohoto těsnění je schopnost firmy Roxtec jednat u velkých projektů jako spolehlivý partner a vytvořit na míru kabelové prostupy odolné proti požáru i průniku vody.

Lepší těsnění bylo nutné

Dodavatelé se snažili prostupy 38mm kabelů v rozvodnách utěsnit pomocí protipožárních cementových prvků a polštářů. Všechny rozvodny ale musí být vybavené jak certifikovanou protipožární zátkou, tak ochranou proti dešti a vlhkosti dle klasifikace IP. Průsak vody by mohl zničit transformátory a vysokonapěťové spínače a způsobit přerušení provozu, zpoždění vlaků a bezpečnostní rizika.

Rozsáhlá podpora

Firma Roxtec poskytla všem společnostem, které se do modernizace zapojily, komplexní podporu jak v úvodní projekční fázi nově budovaných objektů, tak při úpravách stávajících napájecích rozvoden. Projektový tým Roxtec vytvořil podle konkrétních požadavků prostupy na míru – Roxtec GH z nerezové oceli s širšími přírubami a otevíratelnými prostupy Roxtec GOH pro rozvodny s již instalovanými kabely. Na deset různých variant otvorů bylo možné aplikovat jeden důmyslný asymetrický rám.

Díky těsnění z vnější i vnitřní strany jsme dodrželi požadavky na protipožární ochranu bez použití izolace
Jörgen Landqvist, vedoucí projektant ve firmě Roxtec

Flexibilní řešení připravené pro budoucí potřeby

Jediné řešení od firmy Roxtec pomohlo společnosti Transport for NSW zajistit ochranu rozvoden před nebezpečím požáru, průniku vody a též zajistit spolehlivé uchycení kabelů. V budoucnosti bude společnost rovněž moci využívat vytvořenou rezervní kapacitu prostupů. Otevíratelné prostupy Roxtec jsou připravené pro případ, že by během životnosti rozvodny bylo v budoucnosti nutné provést úpravy nebo přidat další kabely. Něco takového je při použití cementových prvků vyloučeno.

Proč právě Roxtec?

  • Certifikovaná ochrana proti požáru a průniku vody

  • Osvědčené uchycení kabelů

  • Zákaznická řešení pro specifické konstrukční problémy

  • Otevíratelné řešení pro efektivní modernizaci

  • Rezervní kapacita pro budoucí rozšiřování a modernizace.

Základní údaje o projektu

Project description

Power Supply Upgrade Program for Sydney’s rail network in New South Wales, Australia

Involved companies

Owners: Transport for NSW and Sydney Trains. Design and engineering: AECOM, BECA and others. Contractors and installers: Downer Group, RCR Tomilison, Abergeldie, Zinfra and others

Applications

Sealing of rectifier cable entries in new and existing traction power substations

Sealing requirements

Fire rating 2 hours, IP 65 rating, Cable retention, Spare capacity

Obrázky