1. Knihovna vědomostí
  2. Oblasti použití
  3. 5 důvodů pro použití kabelových a potrubních těsnění Roxtec k utěsnění vašeho přístavu

5 důvodů pro použití kabelových a potrubních těsnění Roxtec k utěsnění vašeho přístavu

5 důvodů pro použití kabelových a potrubních těsnění Roxtec k utěsnění vašeho přístavu

Publikováno:
Upraveno:

1. Vodotěsnost

Jelikož přístavy jsou nerozlučně spjaty s mořem, vysoké úrovně podzemních vod a zvyšující se hladiny moří nepříznivě ovlivňují přístavní infrastrukturu. Silné deště, vlhkost i slaný vzduch mohou v blízkosti citlivých zařízení způsobovat nevratné škody. Proto je správné utěsnění kabelových a potrubních prostupů, které zabrání nákladným prostojům, naprosto zásadní. Těsnění Roxtec zabraňují pronikání vlhkosti a vody a udržují vaše pracoviště v suchu.

water img.png

2. Škůdci/hlodavci

Rozvodny napájející jeřáby a další citlivá zařízení v přístavech představují oblasti, kde se běžně vyskytují krysy a hlodavci. Ti mohou okusovat kabely, a způsobovat tak škody, které vyžadují nákladné opravy a způsobují ztrátu příjmů. Kabelová a potrubní těsnění Roxtec zabrání tomu, aby se škůdci dostali dovnitř.

3. Požární ochrana

V jakékoli oblasti s citlivými zařízeními je velmi důležité chránit majetek před ohněm a kouřem. Důležité je také zabránit, aby se oheň a kouř šířily. Kabelová a potrubní těsnění Roxtec jsou certifikována jako zařízení, která zajišťují protipožární ochranu a zabraňují šíření kouře.

fire img.png

4. Dlouhodobá odolnost a provozní spolehlivost

Při stavbě nového přístavu nebo modernizaci stávajícího přístavu je velmi důležité správné utěsnění, které zajistí bezpečnost po celou dobu životního cyklu. Těsnění Roxtec zajišťují dlouhodobou provozní spolehlivost a jsou otevíratelná, aby bylo možné provádět jednak pravidelné údržby a jednak případné modernizace. Také se dají snadno kontrolovat.

5. Certifikované bezpečnostní řešení

Ve všech oblastech, kde se přepravují osoby a zboží, má velký význam zajištění kvality a bezpečnosti. Společnost Roxtec je držitelem testů a certifikátů s celosvětovou platností, včetně schválení podle předpisů UL, FM a DNV, což zjednodušuje postup při navrhování a usnadňuje dosahování shody bez ohledu na koncové místo určení.