Webbinarium om Roxtec Transit Operate™

Ny programvara gör det möjligt att möta nya klassbestämmelser.

Webbinarium om Roxtec Transit Operate™

Se vårt webbinarium om Roxtec Transit Operate™ och lär dig hur du kan säkerställa systematisk kontroll av kabel- och rörgenomföringar ombord på alla dina tillgångar.

Lansering av Roxtec Transit Operate™

IACS, International Association of Classification Societies, har uppdaterat och lagt till nya enhetliga krav för vattentäta kabelgenomföringar på fartyg och offshoreenheter som kontrakteras för konstruktion från den 1 juli 2021. Ägare och operatörer måste nu föra och uppdatera ett register över tätningssystem för kabelgenomföringar och säkerställa att det är fullständigt, korrekt och tillgängligt för inspektörer. Enligt de nya bestämmelserna krävs åtgärder, och denna programvara gör det möjligt för dig att upprätta det nödvändiga registret över tätningssystem för genomföringar och säkra kvaliteten genom tillgångarnas livscykel. 

Du får lära dig att

  • säkerställa systematisk kontroll av genomföringar
  • använda programvaran som en samarbetsplattform
  • dela registret med klassificeringssällskap
  • börja använda Roxtec Transit Operate™.