Webinar over Roxtec Transit Operate™

Nieuwe Roxtec-software maakt naleving van nieuwe classificatievoorschriften mogelijk.

Webinar over Roxtec Transit Operate™

Bekijk ons webinar over Roxtec Transit Operate™ en leer hoe u zorgt voor een systematisch beheer van de kabel- en leidingdoorvoeren in al uw assets.

Launch van Roxtec Transit Operate™

IACS, de International Association of Classification Societies, heeft nieuwe uniforme vereisten bekendgemaakt voor waterdichte kabeldoorvoeren op schepen en offshore-units. Deze vereisten zijn van toepassing op alle schepen en units waarvoor na 1 juli 2021 een bouwcontract is opgesteld. Eigenaars en exploitanten moeten nu een register van kabeldoorvoerafdichtingssystemen opstellen en bijhouden en ervoor zorgen dat het volledig, correct en beschikbaar voor inspecteurs is. De nieuwe regelgeving vraagt om actie. Met deze software kunt u het vereiste register van doorvoerafdichtingen opstellen en zorgen voor kwaliteitsborging tijdens de gehele levensduur van uw assets. 

U leert hoe u:

  • zorgt voor een systematische doorvoercontrole;
  • de software als samenwerkingsplatform gebruikt;
  • het register met classificatiebureaus deelt;
  • aan de slag gaat met Roxtec Transit Operate™.