1. Oprogramowanie
  2. Roxtec Transit Operate™
  3. Nowe oprogramowanie ułatwia zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi klas

Nowe oprogramowanie ułatwia zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi klas

Oprogramowanie Roxtec Transit Operate™ umożliwia długofalową kontrolę bezpieczeństwa przepustów kablowych.

Nowe oprogramowanie ułatwia zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi klas

Nowe wymagania dotyczące klas stanowią, że właściciele i operatorzy statków i jednostek offshore mają obowiązek utrzymywania i aktualizowania kompletnego rejestru systemowych przepustów kablowych. Mats Åhman, dyrektor działu rozwiązań cyfrowych w firmie Roxtec, z przyjemnością informuje, że nowe narzędzie cyfrowe Roxtec Transit Operate™ może pomóc w spełnieniu tych nowych wymagań.

Nowe wymagania IACS, Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych, koncentrują się na usystematyzowanej kontroli, dokumentacji i inspekcji wodoszczelnych przepustów kablowych. W skrócie wymagania te określają, że obowiązkiem stoczni jest utworzenie rejestru systemów uszczelnień przepustów kablowych, a obowiązkiem armatorów i operatorów — prowadzenie i aktualizowanie tego rejestru oraz pilnowanie jego kompletności, poprawności oraz dostępności dla inspektorów. W trakcie okresowych przeglądów armatorzy i operatorzy powinni być w stanie potwierdzić, że wszystkie wodoszczelne przepusty kablowe zostały zamontowane zgodnie z wymaganiami producenta.

Zarządzanie przepustami przez internet

„Możesz użyć oprogramowania Roxtec Transit Operate™, aby utworzyć cyfrowy rejestr systemowych przepustów kablowych i zagwarantować zapewnienie jakości przez cały cykl życia jednostek. Roxtec Transit Operate™ umożliwia spełnienie wymagań bezpieczeństwa przy jednoczesnym ograniczeniu konieczności raportowania i tworzenia dokumentacji.” — powiedział Mats Åhman.

Jest to narzędzie stworzone specjalnie na potrzeby armatorów, operatorów i osób odpowiedzialnych za długofalowe bezpieczeństwo, wartość i trwałość flot oraz jednostek. Pomaga ono zarządzać wszystkimi przepustami kablowymi przez internet, a inspektorzy ds. bezpieczeństwa i kierownicy mogą używać go do udostępniania bieżącego udokumentowanego stanu przedstawicielom towarzystwa klasyfikacyjnego. Daje możliwość śledzenia przepustów kablowych od początkowych instalacji po najnowsze modernizacje i uzupełnienia kabli, a także pozwala oszczędzić czas dzięki dostępności zaktualizowanego stanu każdego przepustu i wszystkich powiązanych z nim dokumentów, takich jak rysunki i certyfikaty.

Przejmij kontrolę nad istniejącymi jednostkami

Oprogramowanie Roxtec Transit Operate™ doskonale współpracuje z innymi narzędziami pakietu Roxtec Software Suite™. Jeśli zespół projektowy używa oprogramowania Roxtec Transit Designer™ lub jeśli ekipa wykonawcza używa oprogramowania Roxtec Transit Build™, stocznia może z łatwością skonfigurować kompletny rejestr, przypisać oznaczenia identyfikacyjne do wszystkich uszczelnień i przekazać taki rejestr w ramach dostawy. Można pozwolić własnemu zespołowi ds. zapewnienia jakości lub inspektorom Roxtec, którzy przeprowadzają inspekcje na całym świecie, wykonać to zadanie przy użyciu oprogramowania Roxtec Transit Operate™.

Wymogi IACS mają zastosowanie do statków i jednostek offshore, których budowę zakontraktowano od dnia 1 lipca 2021 r. włącznie. Mats Åhman zaleca jednak wszystkim armatorom i operatorom rozpoczęcie korzystania z narzędzi cyfrowych również w przypadku istniejących jednostek:
„Jest to sposób na usprawnienie i zabezpieczenie przepływu pracy. Możesz zapewnić pełną kontrolę i przedłużyć cykl życia posiadanych jednostek.”

„Przepusty kablowe są ważnym elementem w celu zapewnienia bezpieczeństwa” — kontynuuje. „Jednak te produkty nie są dostosowane do standardowych procedur konserwacji okresowej, ponieważ często podlegają modyfikacjom i modernizacjom. Dlatego tak ważne jest zapewnienie jakości instalacji nie tylko na etapie budowy, ale również w fazie eksploatacji. Aby ułatwić armatorom i operatorom zapewnienie, że wszystkie przepusty kablowe spełniają wymagania, dodaliśmy do naszej oferty oprogramowanie Roxtec Transit Operate™.” — podsumowuje Mats Åhman.