1. Biblioteka wiedzy
  2. Wyzwania związane z uszczelnieniem
  3. Jak wyeliminować spawanie

Jak wyeliminować spawanie podczas uszczelniania przejść rur metalowych

Jak wyeliminować spawanie podczas uszczelniania przejść rur metalowych

Spawanie jest zasadniczo kosztownym, czasochłonnym i pracochłonnym procesem, przyjętym jako normalna praktyka przy zarządzaniu i instalowaniu przejść metalowych rur na pokładach statków morskich i platform offshore.

Jednakże udoskonalenia w przetestowanych i zatwierdzonych uszczelnieniach przejść rurowych powodują, że przyjęte jako normalne praktyki spawania wszystkiego w zasięgu wzroku należą już do przeszłości.

Systemy rurowe do dużych obciążeń

Historycznie ujmując, w przypadku rur metalowych o grubych ściankach spawano je bezpośrednio do struktury obiektu po obu stronach pokładu lub grodzi, bądź też wykorzystywano cięższe i grubsze elementy przejściowe, które albo kupowano, albo wykonywano we własnym zakresie.

Oba te systemy wymagają znacznej ilości spawania dwóch lub prawdopodobnie czterech różnych połączeń spawalniczych. Obecnie dostępne są jednak opcje, które mogą znacznie zmniejszyć, a nawet wyeliminować potrzebę użycia spawanych połączeń rur metalowych przechodzących przez dowolny ognioodporny pokład lub gródź.

Odmienne systemy rur metalowych

Wraz ze wzrostem zastosowania cienkościennych (mniej niż 3 mm) rur metalowych, z takich materiałów jak stal nierdzewna, miedź, miedzionikiel, a nawet tytan, wzrosły również wymagania spawalnicze oraz poziom umiejętności technicznych potrzebnych do spawania i zarządzania takimi przejściami rurowymi.  

Wysokie koszty związane z rosnącymi potrzebami spawania można całkowicie wyeliminować dzięki zmianie procesu i sposobu myślenia o tym, jak zarządzać przejściami rur metalowych.

Przejścia przez złącza grodziowe są jednymi z tradycyjnych metod uszczelniania.

Tradycyjne metody przejść z zastosowaniem złączy grodziowych, rur stalowych z połączeniami kołnierzowymi lub sprzęgającymi bądź ze zrębnicami, są w branży stopniowo zastępowane przez alternatywne rozwiązania, które w ogóle nie wymagają spawania.

Brak konieczności spawania w tych różnorodnych instalacjach jest znaczącą korzyścią samą w sobie, jednakże istnieją też dodatkowe zalety takiego rozwiązania w postaci nieprzechodzenia na rury stalowe przy każdym przejściu.  

Korzyści takie, jak zachowanie integralności, jakości i wydajności systemu rurowego dzięki uniknięciu zmiany przy każdym przejściu przez pokład lub gródź preferowanej, technicznie lepszej cienkościennej rury metalowej na rurę stalową niskiej jakości.

Projekty naprawcze i modernizacyjne – zezwolenia na prace gorące

Podczas projektów modernizacyjnych lub naprawczych, logistyka, potrzebna siła robocza i praktyczne kroki wymagane do uzyskania, monitorowania i wdrożenia zezwolenia na przeprowadzanie prac gorących są znaczące. Ograniczając lub eliminując potrzebę jakichkolwiek prac gorących oraz oszczędności kosztów możliwe dzięki lepszemu wykorzystaniu czasu, przyczyniające się do terminowej realizacji projektu, powinny wystarczyć, aby uzasadnić odejście od tradycyjnych rozwiązań spawanych. Ponadto uzyskuje się również kolejne oszczędności: skrócony czas instalacji czy zmniejszone stawki robocizny i innych powiązanych kosztów.

Alternatywne rozwiązanie Roxtec 

Uszczelnienia Roxtec do rur metalowych mogą obejmować pojedyncze (do 558 mm / 20") rury metalowe i wiele rur metalowych (do 54 mm / 2") przy użyciu tulei lub zrębnicy, które mogą być albo przykręcone albo zainstalowane za pomocą elementu dociskowego.

Obie techniki instalacyjne gwarantują te same zalety przeciwpożarowe, co tradycyjne rozwiązania spawane, a dodatkowo zapewniają znaczący poziom gazo- i wodoszczelności bez potrzeby spawania.

Te alternatywne rozwiązania do spawanych uszczelnień przejść rurowych oferują poziom bezpieczeństwa i certyfikowaną wydajność, a także są uznawane i zatwierdzone przez wszystkie wiodące instytucje klasyfikacyjne.

Jeśli już wcześniej zidentyfikowałeś zalety uszczelnień niespawanych lub po prostu chcesz zmniejszyć nakład spawania na nowych budowach lub modernizacyjnych, zaprezentowane uszczelnienia do rur metalowych mogą być rozwiązaniem, którego szukasz.

Roxtec zaprasza do zapoznania się z wieloma rozwiązaniami niespawanymi w naszej ofercie i niezwłocznego rozpoczęcia korzystania z ich zalet oraz oszczędności związanych z zerowym poziomem spawania podczas zarządzaniem uszczelnieniami do rur metalowych.

Autor

Will Hoffman

Specjalista w dziedzinie uszczelniania rur Dział Obszar biznesowy gospodarki morskiej i offshore w Roxtec
Will Hoffman

Zainteresowany instalacją testową?

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w celu przeprowadzenia demonstracji produktu lub instalacji testowej

Dziękujemy za skontaktowanie się z nami!

Wkrótce odpowiemy na Twoją wiadomość.

Z poważaniem
Roxtec

Zaktualizowane:
Will Hoffman
Autor

Will Hoffman

Specjalista w dziedzinie uszczelniania rur