1. Biblioteka wiedzy
  2. Wyzwania związane z uszczelnieniem
  3. Jak projektować hermetyczne pomieszczenia do fumigacji

Jak projektować hermetyczne pomieszczenia do fumigacji

Przeczytaj dokumentację na temat rozwiązań hermetycznych.

Jak projektować hermetyczne pomieszczenia do fumigacji

Projektujesz pomieszczenia, w których zachodzi fumigacja – proces z użyciem silnie toksycznego gazu do inaktywacji czynników biologicznych? Polecamy publikację „Rozwiązania hermetyczne". "Przyszłościowe spojrzenie na projektowanie pod kątem fumigacji” autorstwa Andrew Somerville'a z firmy Hoare Lea i Shema Sacewicza z firmy HOK Architects. Wyjaśnia ona proces z użyciem typowych fumigantów, podkreślając konieczność zapewnienia szczelności.

Pobierz artykuł

Andrew Somerville jest dyrektorem i szefem działu naukowo-badawczego w firmie konsultingowej Hoare Lea dostarczającej rozwiązania do złożonych konstrukcyjnie i projektowo instalacji w budynkach. Shem Sacewicz jest starszym partnerem i architektem laboratoryjnym w HOK Architects z 20-letnim stażem pracy nad projektami naukowymi w Europie i Azji. Napisany przez nich artykuł może pomóc czytelnikom zrozumieć proces fumigacji i jego wpływ na szczelność pomieszczeń. Autorzy stwierdzają w nim, że dodawanie lub planowanie rozwiązań hermetycznych na późnym etapie projektowania może być niebezpieczne dla życia i generować wysokie koszty, natomiast „uwzględnienie wymagań w zakresie szczelności pomieszczeń na wczesnych etapach projektowania pomaga w zapewnieniu bezpiecznego rezultatu niewielkim kosztem”.

Rozwiązania hermetyczne dla bezpieczeństwa

Głównymi powodami szczelności pomieszczeń poddawanych fumigacji jest zapobieganie uwalnianiu się fumigantu, utrzymywanie wymaganego stężenia fumigantu oraz zapobieganie wydostawaniu się czynników biologicznych. Dla szczelności fumigacji, głównymi kwestiami są szczelność konstrukcji zewnętrznej pomieszczenia, kompatybilność materiałowa oraz ogrodzony obszar i obszary przyległe w całym cyklu fumigacji. Autorzy publikacji stwierdzają, że w trakcie projektowania takich pomieszczeń ważne jest zrozumienie procesu fumigacji wstępnej, fumigacji właściwej orz procesów po zakończeniu fumigacji, jak również przeprowadzenie oceny ryzyka. Przedstawiają oni różne rodzaje fumigantów, sprzęt oraz metody, a także różne normy hermetyczności pomieszczeń poddawanych fumigacji.

„Bariera zabezpieczająca musi całkowicie integrować się z każdym przedmiotem, który przez nią przechodzi”.

Solidna bariera

Autorzy publikacji wskazują, że słabe punkty bariery zabezpieczającej występują zazwyczaj na łączeniu różnych materiałów, w przejściach serwisowych lub tam, gdzie bariera jest niewydajna lub została uszkodzona. Wszystkie te warunki muszą być szczegółowo opisane, a projektowanie połączeń podlega pewnym podstawowym zasadom:

„Bariera zabezpieczająca musi być w pełni zintegrowana z każdym elementem, który przez nią przechodzi, takim jak drzwi, okna, systemy oświetleniowe, rury, kable czy kanały — aby zapewnić szczelność. Zaprojektowane według wytycznych przejścia muszą tworzyć solidne, niezawodne i łatwe do czyszczenia rozwiązanie”.

Pobierz białą księgę

Podaj swoje dane, aby pobrać materiał.

Dziękujemy!

Wkrótce otrzymasz wiadomość e-mail.

Z poważaniem
Roxtec

Zaktualizowane: