1. Over ons
  2. Duurzaamheid

Focus op kwaliteit en duurzaamheid

Focus op kwaliteit en duurzaamheid

Bij onze inspanningen voor continue verbetering op het gebied van kwaliteit en milieu laten we ons leiden door de Kernwaarden van Roxtec en het Milieubeleid van Roxtec (zie hieronder).

Focus op veiligheid en mensenrechten

In de Code of Conduct van Roxtec maken we ons standpunt duidelijk inzake ethische kwesties en milieuvraagstukken. Alle managers, werknemers, partners en leveranciers die betrokken zijn bij de zakelijke activiteiten van Roxtec, zijn verplicht de Code te respecteren en na te leven.

Meer over onze Code of Conduct.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het is onze doelstelling de veiligheid in de wereld te verbeteren, en daarom hebben wij tevens een duidelijke strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zijn vastbesloten armoede te bestrijden door ondernemerschap aan te moedigen.

Meer over onze inspanningen voor een veiliger wereld. 

Milieu-impact

Doordat producten van Roxtec personen en eigendommen beschermen, dragen ze bij tot een positieve milieu-impact. Roxtec producten minimaliseren het gebruik van bronnen en voorkomen onbedoelde vervuiling.

Kwaliteitsbewaking

Roxtec International AB is gecertificeerd conform de normen ISO 9001 en ISO 14001. De volgende dochterondernemingen zijn gecertificeerd conform de norm ISO 9001:

  • Roxtec Sealing System Co., Ltd. (Shanghai)
  • Roxtec Ltd.
  • Roxtec GmbH
  • Roxtec India Pvt. Ltd
  • Roxtec Australia
  • Roxtec Korea
  • Roxtec BV
  • Roxtec Spain

De ISO 9001- en ISO 14001-certificaten vindt u hieronder.

Veiligheidsinformatiebladen

U vindt onze veiligheidsinformatiebladen op de Producten-pagina's van de website.

Conflictmineralen

Roxtec koopt alleen in bij leveranciers die bevestigen dat hun producten 'DRC-conflictvrij' zijn. Lees ons Conflict Minerals Policy en Conflict Minerals Report voor meer informatie.

Contactpersonen voor kwaliteit en milieu

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jenny Franzén

Global Quality Manager Afdeling Global Operations Bedrijfsregio: Karlskrona, Zweden