1. Over ons
 2. Bedrijf
 3. Informatie betreffende privacy en cookies

Informatie betreffende privacy en cookies

Privacybeleid

Roxtec hecht waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens en daarom leggen wij een grote nadruk op de bescherming van uw privacy. Dit privacybeleid verklaart en verduidelijkt hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke omgaan met de persoonlijke gegevens van onze bezoekers, zakelijke partners en klanten. In het privacybeleid wordt ook beschreven wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid is van toepassing in situaties waarin Roxtec (hierna "Roxtec", "wij", "we", "ons" en "onze") persoonlijke gegevens behandelt, waaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, informatie die is verzameld via de Roxtec website. Door onze site te gebruiken stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt overeenkomstig dit privacybeleid.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare, levende, natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door te verwijzen naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online identificator, of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Categorieën persoonlijke gegevens die wij verzamelen

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen, zijn gegevens die u ons actief verstrekt in onze zakelijke relatie. Het kan de volgende soorten gegevens betreffen: 

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer(s)
 • Land
 • Informatie over zakelijke interacties

Het kan voorkomen dat er gegevens worden verzameld bij het bestellen van producten en diensten van Roxtec, het aanmelden voor onze nieuwsbrieven en evenementen, het zoeken naar vacatures of het indienen van open sollicitaties. 

Persoonlijke gegevens worden alleen voor een specifiek doel verzameld en worden beperkt tot de gegevens die vereist zijn om het doel te bereiken. Dit wordt ook wel gegevensminimalisering genoemd.

Doel van de verwerking van persoonlijke gegevens

De informatie die wij van u verzamelen, kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt.

Verbetering van onze klantenservice 

Uw informatie helpt ons om u op efficiëntere wijze klantenservice en ondersteuning te bieden.

Verbetering van onze communicatie 

De gegevens over e-mailadres, adres en telefoonnummer(s) die u verstrekt, kunnen worden gebruikt om marketingonderzoeken uit te voeren of u te voorzien van informatie en updates over bedrijfsnieuws, productnieuws, updates, informatie over andere, vergelijkbare producten en diensten, Roxtec evenementen en nieuwsbrieven, enzovoort. 

Als u cookies hebt ingeschakeld in uw browser, kan uw cookie-informatie worden gecombineerd met gegevens die u op onze site hebt verstrekt, om het klantcontact te verbeteren. We kunnen informatie die u ons expliciet of door interacties via onze communicatiekanalen hebt verstrekt, gebruiken om informatie af te stemmen op uw specifieke interesses en onze communicatie met u relevanter te maken.

Noodzakelijke persoonlijke gegevens om een contract aan te gaan of te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Om Roxtec in staat te stellen u relevante diensten of producten te leveren of andere maatregelen te nemen die u tijdens de contractperiode aanvraagt, moet u de persoonlijke gegevens verstrekken waar Roxtec om verzoekt. Dergelijke persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een contract met Roxtec.

Roxtec kan ook persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals boekhoudkundige en fiscale vereisten.

Rechtsvorderingen

Roxtec kan uw persoonlijke gegevens ook verwerken voor het instellen van, de uitoefening van of het verweer tegen rechtsvorderingen in het onwaarschijnlijke geval van een geschil.

Ontvangers van de persoonlijke gegevens

Voor zover dit redelijkerwijs vereist is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met alle bedrijven in onze groep (dat wil zeggen dochterondernemingen, onze houdstermaatschappij en al haar dochterondernemingen). Wij verkopen of verhandelen uw persoonlijke gegevens niet en geven deze niet door aan derden. Uitzonderingen zijn betrouwbare derden die ons helpen bij het beheren van de site, het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, het leveren van de goederen die u bestelt of het verlenen van service, mits deze partijen ermee instemmen de informatie vertrouwelijk te houden en deze niet voor andere doeleinden te gebruiken dan is overeengekomen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen wanneer we dit nodig achten om te voldoen aan wettelijke eisen, het beleid van de site te handhaven of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen. Niet-persoonlijk identificeerbare informatie over bezoekers die is verzameld op de website kan evenwel aan derden worden verstrekt voor marketing, reclame of andere doeleinden.

Wij beschikken over overeenkomsten met externe dienstverleners om ons te helpen een beter beeld te verkrijgen van de bezoekers van de site. Deze dienstverleners mogen de informatie die ze ten behoeve van ons verzamelen niet gebruiken voor een ander doeleinde dan ons te helpen bij het uitvoeren en verbeteren van onze activiteiten.

Als uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met andere ontvangers dan worden vermeld in dit privacybeleid, zullen wij u informatie verschaffen over deze openbaarmaking op het moment dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en uw toestemming verkrijgen. 

Bewaarbeleid

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om onze contractuele verplichtingen na te komen en zolang dit wettelijk vereist is. Wanneer we uw persoonlijke gegevens opslaan voor andere doeleinden dan onze contractuele verplichtingen, zoals ons gerechtvaardigde belang wanneer u zich aanmeldt voor onze evenementen of wanneer u per e-mail een nieuwsbrief ontvangt, bewaren we de gegevens alleen zolang als nodig en/of wettelijk vereist is voor het doeleinde.  

Persoonlijke gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer het doeleinde niet langer bestaat of de wettelijke verplichting om de persoonlijke gegevens te bewaren eindigt.

De bewaartijd voor persoonlijke gegevens wordt bepaald in overeenstemming met het doeleinde en de wettelijke verplichting voor elke verwerking. 

Uw persoonlijke rechten en hoe u deze kunt uitoefenen

 • U hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens van u die wij verwerken of waartoe wij toegang hebben (toegangsverzoek van betrokkene). Om ervoor te zorgen dat niemand anders toegang verkrijgt tot uw persoonlijke gegevens, moet u zich identificeren wanneer u om dergelijke toegang vraagt.
 • In sommige gevallen hebt u het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens worden gewist wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. We zullen uw persoonlijke gegevens wissen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn, maar we kunnen wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens langer te bewaren.
 • Roxtec is verplicht om alleen correcte en actuele persoonlijke gegevens van u te verwerken. Als uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, hebt u het recht te verzoeken dat dergelijke gegevens worden gecorrigeerd of aangevuld. U hebt ook het recht te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken, bijvoorbeeld bij het beoordelen van onze gerechtvaardigde belangen.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. 
 • U hebt bovendien het recht om een elektronische kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt en die wij elektronisch verwerken. U hebt ook het recht om te verzoeken dat de elektronische kopie wordt overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, als dit technisch mogelijk is.

Als u een verzoek wilt indienen, neemt u contact op met privacy@roxtec.com.

U hebt het recht om bij uw nationale toezichthoudende autoriteit eventuele klachten in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of melding te maken van een overtreding van de AVG.

Doorgifte naar een derde land

Informatie die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt, kan in overeenstemming met het privacybeleid worden gebruikt, opgeslagen, verwerkt en doorgegeven tussen alle landen waarin wij actief zijn. Als wij uw persoonlijke gegevens doorgeven naar een derde land, neemt Roxtec passende maatregelen om uw rechten en vrijheden te waarborgen, zoals het afsluiten van standaardcontracten voor gegevensbescherming.

Contactgegevens

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via privacy@roxtec.com als u vragen hebt over gegevensbescherming of als u uw rechten wilt uitoefenen.

Laatst bijgewerkt op 03-07-2019.

Cookies

De Roxtec website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te optimaliseren en de functionaliteit te verbeteren. Cookies zijn tijdelijke tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat wanneer u websites bezoekt. Dankzij het gebruik van cookies kan de website uw voorkeuren onthouden voor uw toekomstige bezoeken.

Door Roxtec gebruikte cookies

De cookies die wij gebruiken, verbeteren voornamelijk onze dienstverlening aan u. Op de website van Roxtec worden zowel sessiecookies als permanente cookies gebruikt.

Sessiecookies worden alleen voor de duur van de browsersessie van een gebruiker in het geheugen van de computer opgeslagen en worden automatisch daaruit verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten.

Permanente cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en worden niet verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Met permanente cookies kunnen de gebruikersvoorkeuren voor een bepaalde website worden bewaard, zodat deze voorkeuren kunnen worden gebruikt in toekomstige browsersessies.

Cookies van derden

Cookies van derden zijn cookies die zijn ingesteld door een site van derden. Evenals de meeste andere websites gebruikt Roxtec cookies van derden om automatisch statistische gegevens te verzamelen in geaggregeerde vorm. Wij gebruiken de gegevens die worden verzameld op basis van cookies van derden om inzicht te krijgen in de manier waarop onze website wordt gebruikt, om de website zodoende gebruiksvriendelijker te kunnen maken.

Het gebruik van cookies regelen en voorkomen

De meeste webbrowsers hebben een standaardinstelling die het gebruik van cookies toestaat. Als u niet wilt dat cookies worden opgeslagen op uw computer, kunt u in de meeste browsers de instellingen gebruiken om algemene of specifieke toestemmingen voor het opslaan van cookies door sites in te stellen. Vanuit de pagina's met deze instellingen kunt u tevens cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen.

Zie het Help-gedeelte in uw browser voor verdere instructies. Als u ervoor kiest geen cookies te accepteren, kunt u de website nog steeds gebruiken maar met verminderde functionaliteit.

Houd er rekening mee dat sommige diensten die wij aanbieden niet werken als u cookies blokkeert of verwijdert.

Laatst bijgewerkt op 03-07-2019.