1. Tietokirjasto
  2. Tiivistämisen haasteet
  3. Yleiset ongelmat putkien läpivienneissä

Yleiset ongelmat putkien läpivienneissä

… ja niiden ratkaisut

Historiallisesti putkien läpiviennit eivät koskaan ole olleet ongelmallisia. Telakat hitsasivat paksuseinämäisen metalliputken suoraan rakenteeseen tai liittivät sen osaston laipan kautta. Vaihtoehtoisten putkijärjestelmien tarve on kuitenkin kasvanut, kun haasteeksi ovat muodostuneet teräsputkien perinteiset ongelmat, kuten huonot korroosionesto-ominaisuudet ja liian korkea paino.

Laivoilla ja lautoilla säännöllisesti käytettäviä putkimateriaaleja ovat ruostumaton teräs, kupari, kuparinikkeli, titaani, PE-Alu-PE-komposiitti, kestomuovi ja lasikuitukomposiitti.

Uusi tekniikka johtaa uusiin ongelmiin

Vaikka laadussa ja käyttöiässä on otettu edistysaskeleita, samalla on täytynyt ratkaista uusia ongelmia:

  • Ei pystytä hitsaamaan suoraan rakenteeseen seinämän ohuuden tai galvaanisen korroosion riskin vuoksi.
  • Tulipalon aikana lämpöherkästä materiaalista valmistetut putket tuhoutuvat, jolloin liekit ja savu pääsevät aukosta läpi.
  • Haasteita tuovat paloluokiteltujen kansien ja laipioiden läpiviennit, jotka edellyttävät hyväksyttyjä ja sertifioituja tiivistysratkaisuja.
  • Nykyään tarvitaan vesi-, kaasu- ja säätiiviitä tiivisteitä.

Kuinka voimme ratkaista nämä ongelmat?

Näiden kehitysaskelien myötä modernien putkien läpivientitiivisteiden tarve kasvoi. On kehitetty ratkaisuja, jotka suojaavat erilaisia putkimateriaaleja vaarallisissa paloluokitelluissa osastoissa sekä ylläpitävät räjähdysluokituksia ja suojaavat vesi- ja kaasuvuodolta.

Ohutseinämäinen metalliputki voidaan nyt suojata ratkaisuilla, joiden avulla erilaiset metalliputket voivat kulkea suoraan teräksisen, alumiinisen tai lasikuituisen osaston läpi ilman, että ne

  • kulkevat 900 mm:n holkin läpi
  • muunnetaan teräsputkeksi laippa- tai kytkentäliitinten kautta yli 450 mm:n päässä rakenteesta
  • ovat liitettyinä tai muunnettuina laipioläpiviennin tai muuntokappaleen muotoon.

Nämä ratkaisut voivat suojata erilaisia materiaaleja tulelta, kaasulta ja vedeltä ilman, että putki täytyy katkaista ja liittää uudelleen teräskappaleeseen, joka on hitsattu rakenteeseen.

Suurin osa ratkaisuista vaatii holkin tai kehyksen hitsaamista, mutta nyt on saatavana hitsaamatta asennettava vaihtoehto. Se tarjoaa saman A-paloluokituksen ilman hitsaamisen tarvetta. Tutustu tähän ratkaisuun nyt

Illustration_Non weld pipe seal - Roxtec SPM.jpg

Muoviputkiratkaisut

Termoplastinen tai lämpöherkkä putki voidaan suojata paloluokitelluissa osastoissa ratkaisuilla, jotka tulipalon sattuessa murskaavat ja korvaavat pehmenevän putken ja sulkevat näin aukon. Tämäntyyppinen putkitiiviste suojaa muoviputkea A-paloluokitellun osaston sisällä ja tarjoaa lisäksi vesi- ja kaasutiiviin suojauksen.

Tämän ansiosta termoplastinen putki voidaan viedä suoraan teräs-, alumiini- tai lasikuitukomposiittiosaston läpi tarvitsematta muuntaa sitä teräsputkeksi laippa- tai kytkentäliitinten kautta yli 450 mm:n päässä kannesta tai laipiosta.

Toisin sanoen ongelmia, joita syntyy vietäessä nykyaikaisia putkimateriaaleja kansien ja laipioiden läpi, ei enää tarvitse hallita vanhoilla menetelmillä. Uudet putkien läpivientitiivisteet ratkaisevat nämä ongelmat ja tarjoavat luokkahyväksytyn turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Lue lisää

Päivitetty: