1. Tietokirjasto
  2. Käyttökohteet
  3. Valitse Roxtec.

Valitse Roxtec.

Tiivisteet, palvelut ja ohjelmistot.

Varustamoilla, operaattoreilla ja alusten hallintoyrityksillä on oikeus mielenrauhaan. Valitsemalla Roxtecin kattavien tiivistysratkaisujen toimittajaksi voit varmistaa turvallisuuden, mahdollistaa sujuvan siirtymän kestäviin polttoaineisiin ja varmistaa erinomaisen perustan tehokkaalle digitalisaatiolle. Kaapeleiden ja putkien läpivientimme suojaavat monenlaisilta riskeiltä, ja niitä voidaan toimittaa kaikkialle maailmassa. Varmista, että merenkulkualan yrityksesi on edelläkävijä, ja valitse tiivistysratkaisumme, tarkastuspalvelumme ja läpivientien hallintaohjelmistomme.

Valitse Roxtec verkossa.

Valitse turvallisuus

Roxtec_FSSP_ONLINE 1920x1080_new.00_00_36_11.Still004.jpg

Käytä Roxtecin kaapeleiden ja putkien läpivientejä varmistaaksesi turvallisuuden ja toiminnan luotettavuuden. Valtuutetut tarkastajamme voivat tarkastaa kaikki läpivientitiivisteet alustesi koko elinkaaren ajan ja varmistaa, että aluksesi usean kaapelin ja putken läpiviennit ovat luokituslaitosten uusimpien vaatimusten mukaisia. Tiivistysratkaisumme antavat sertifioidun suojan, jotta tulipalo, kaasu tai vesi eivät leviä koko alukseen palonkestävissä tai vesitiiviissä kansissa ja laipioissa sijaitsevien kaapeleiden ja putkien aukkojen kautta. Saatavilla on myös lisäsuojausta räjähdysvaaraa ja sähkömagneettisia häiriöitä vastaan sekä tuotteita, jotka on suunniteltu erityisesti helpottamaan potentiaalintasaukseen ja maadoitukseen liittyviä asennusvaatimuksia.

Lue lisää

Ota kestävät polttoaineet käyttöön

Roxtec_FSSP_ONLINE 1920x1080_new.00_00_22_00.Still006.jpg

Monet varustamot, operaattorit ja alusten hallintoyritykset pyrkivät löytämään tapoja noudattaa IMO:n kasvihuonekaasustrategiaa. Teollisuudessa tehdään konversioita ja otetaan käyttöön flexifuel-moottoreita, ja todennäköisesti aluksissa hyödynnetään tulevaisuudessa useampaa kuin yhtä polttoainetyyppiä. Roxtecilla on pitkä kokemus sellaisten hyväksyttyjen tiivistysratkaisujen ja ohjelmistojen kehittämisestä, jotka vastaavat uusiin merenkulun vaatimuksiin. Lisäksi meillä on vuosien kokemus vetyyn, akkuihin, energian varastointiin sekä tuuli-, aurinko- ja ydinvoimaloihin liittyvien riskien hallinnasta. Siksi uskomme Roxtecin olevan luotettava tekninen neuvonantaja varustamoiden ja alusten hallintoyritysten turvallisuushaasteissa, jotka koskevat polttoaineen varastointia maalla ja aluksessa, polttoaineen jakelua ja pitkäaikaista kunnossapitoa.

Lue lisää

Valitse digitalisaatio

FSSP_Digitalization_3.jpg

Kanadalainen suunnitteluyritys AtkinsRéalis käyttää Roxtecin läpivientien hallintaohjelmistoa pitääkseen kirjaa kaapeleiden läpivienneistä. Digitaalinen työkalu toi merkittävää ajansäästöä, kun Kanadan laivaston aluksille hankittiin CLASS-hyväksyntä ja varmistettiin, että kaikki alukset ovat säädösten mukaisia.

"Roxtec-ohjelmisto oli erinomainen", kertoo Richard McLeod, Engineering Change Implementation Coordinator. "Sen avulla pystyimme seuraamaan työn edistymistä ilman tarkastuksen tekemistä kahdesti päivässä. Pystyimme näkemään palveluntarjoajien työn suoraan edessämme ja pitämään kirjaa toimitetuista töistä."

Ohjelmisto tuo kustannussäästöjä ja auttaa varustamoja varmistamaan vaatimustenmukaisuuden. Dokumentaation ansiosta tehty työ tulee kirjattua selkeästi, laadunvalvonta helpottuu ja tietoihin on helppo palata tulevaisuudessa.

Lisätietoja Roxtec-ohjelmistosta

Päivitetty: