1. Tietoja meistä
  2. Yritys
  3. Oikeudelliset tiedot

Oikeudelliset ilmoitukset

Tätä verkkosivustoa hallinnoi Roxtec International AB tai osittain asianmukainen paikallinen Roxtec-organisaatio.

Yksityisyys ja evästeet

Lue yksityisyys- ja evästetiedot napsauttamalla linkkiä.

Vastuuvapauslauseke

Tämän verkkosivuston tiedot toimittaa Roxtec. Käyttämällä sivustoa sitoudut sen sisältämien oikeudellisten ilmoitusten ehtoihin. Roxtec pidättää oikeuden muuttaa kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja, myös oikeudellisia ilmoituksia, siitä ennakkoon ilmoittamatta. Kaikki muutokset tulevat voimaan niiden julkaisuhetkellä.

Roxtecin verkkosivuston tiedot on tarkoitettu vain yleiseen tietokäyttöön, joten ne toimitetaan "sellaisenaan" ilman mitään suoria tai konkludenttisia takuita.

Roxtec ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä tai seuraamuksellisista tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat minkäänlaisesta verkkosivuston (mukaan lukien verkkosivustot, jotka linkittävät tähän verkkosivustoon tai joihin tämä verkkosivusto linkittää) käytöstä tai sen tietojen käytön estymisestä, vaikka Roxtecille olisi ilmoitettu tällaisten tappioiden tai vahinkojen mahdollisuudesta.

Copyright/tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Kaikki tämän verkkosivuston sisältämät tiedot, mukaan lukien nimet, grafiikat, kuvat, tavaramerkit ja logot sekä Roxtecin liiketoiminnassa, tuotteissa ja palveluissa käyttämät ohjelmistot, ovat Roxtecin tai sen toimittajien omaisuutta, joka on suojattu niiden maiden immateriaalioikeuksilla, joissa Roxtec toimii.

Voit lukea sisältöä sekä ladata ja tulostaa kopioita siitä, mutta vain omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi. Kun lataat tai tulostat kopioita mistään tämän verkkosivuston tiedoista, kopioihin on liitettävä kaikki tietoihin liittyvät copyright-tiedot, eikä sisältöä saa jäljentää, tallentaa, kääntää, myydä edelleen tai jakaa ilman Roxtecin kirjallista lupaa. Näitä tietoja ei saa myydä, muokata tai käyttää missään julkisessa tai kaupallisessa tarkoituksessa.

Roxtecin tuotteet ja mallit voivat olla suojattuja patenteilla, hyödyllisyysmalleilla ja mallirekisteröinneillä niissä maissa, joissa Roxtec toimii, eikä tällaisia tuotteita ja malleja saa kopioida tai tuottaa millään tavalla ilman Roxtecin kirjallista ennakkolupaa.

Tuotteet

Roxtecin valmistamat tuotteet myydään Roxtecin yleisten myyntiehtojen mukaisesti. Roxtecin vakioturvatuotteet testataan, tyyppihyväksytään ja valmistetaan niiden suunniteltua käyttötarkoitusta varten.

Roxtecin verkkosivustolla ilmoitetut tiedot eivät vapauta sinua – annettujen tietojen vastaanottajaa ja/tai Roxtecin tuotteiden määrittäjää, ostajaa, asentajaa tai käyttäjää – velvoitteesta selvittää itsenäisesti näiden tuotteiden soveltuvuus tarkoitettuun prosessiin, asennukseen ja/tai käyttöön.

Kaikki tuotteisiin ja/tai asennusohjeisiin ilman Roxtecin kirjallista ennakkolupaa tehdyt muokkaukset, muunnelmat ja/tai muutokset saattavat mitätöidä mahdolliset testitulokset, tyyppihyväksynnät ja/tai hyväksytyt käyttötarkoitukset.