1. Tietokirjasto
  2. Käyttökohteet
  3. Rotat ja vesi voivat pilata logistiikan

Rotat ja vesi voivat pilata logistiikan

Haasteet ovat samanlaisia liikenneinfrastruktuurissa.

Rotat ja vesi voivat pilata logistiikan

Maailma pienenee edelleen sellaisten teknisten hankkeiden avulla, jotka johtavat uusiin ja paranneltuihin lentoasemiin, satamiin, rautateihin, tunneleihin ja siltoihin. Ihmiset ja tavarat voisivat matkustaa turvallisesti lentäen, meritse, rautateitse ja maanteitse – jos kaikki insinöörit osaisivat estää jyrsijöiden ja veden pääsyn, joka aiheuttaa vahinkoja, seisokkeja ja kuolemaan johtavia onnettomuuksia.

Lähes kaikki uudet ja jälkiasennetut liikenneinfrastruktuuriprojektit kohtaavat samat haasteet. Haasteina ovat korkeat pohjavedet, nouseva merenpinta ja rankkasateet; holveihin, suojiin ja rakennuksiin tunkeutuu kaapeleita pureskelevia rottia. Tärkeät ohjauslaitteet ovat vaarassa, mikä tarkoittaa usein kalliita korjaustöitä ja tulonmenetyksiä.
Tämän lisäksi jokaisessa infrastruktuuriprojektissa on omat erityiset haasteensa tiivistämisen ja suojauksen suhteen. Esimerkiksi lentokenttien rakennusinsinöörien ja huoltotiimien ei tarvitse pelkästään estää vettä ja jyrsijöitä pääsemästä lentokenttien maavalaistukseen ja viestintäjärjestelmiin. Heidän on myös varmistettava, että sähkölaitteet on suojattu sähkömagneettisilta häiriöiltä.

Rakentaminen tulevaisuutta varten

He tarvitsevat luotettavan kokonaisvaltaisen kaapeleiden ja putkien läpivientien tiivistysratkaisun, joka voi auttaa suojaamaan tarkastusaukkoja, huoltoaukkoja ja holveja vedeltä kiitoradoilla ja huoltoteillä sekä suojaamaan kaappeja ja koteloita sähkömagneettiselta säteilyltä. Yrityksille ja erehdyksille ei ole tilaa, ja tiivistysjärjestelmän asentamisen tulee olla nopeaa ja helppoa. Hyvä suunnittelu ja todistetusti toimiva turvallisuustekniikka ovat avainasemassa riskien ja kalliiden seisokkien välttämiseksi sekä onnistuneen pitkän aikavälin omaisuudenhallinnan varmistamiseksi. He tarvitsevat myös mahdollisuuden päivityksiin tuleviin tarpeisiin valmistautumiseen, eli kykyä lisätä turvallisesti ja luotettavasti sähkölaitteita, kuten antenneja, paikantimia, tutkia ja muita viestintälaitteita lennonjohdon tehon varmistamiseksi ja alan jatkuvan sähköistämisen mahdollistamiseksi.

Älykkäät satamat tarvitsevat virtaa

Älykkäiden satamien suunnitteluun, rakentamiseen, jälkiasennukseen ja ylläpitoon osallistuvat omistajat, operaattorit, insinöörit ja huoltotiimit kamppailevat muidenkin asioiden kuin rottien ja tulvavaaran kanssa. Intensiivinen päivitysprosessi, johon liittyy sähköistys ja digitalisointi, vaatii turvallisen ja vakaan virransyötön. Kukaan alalla ei halua, että sataman nosturin virta katkeaa – se on aivan liian kallista. Siksi on välttämätöntä käyttää suunniteltua tiivistysjärjestelmää, joka suojaa sähköasemia ja sähkötiloja veden ja jyrsijöiden lisäksi myös kaasun, kosteuden, suolaisen ilman ja salamaniskujen vaikutuksilta.

Rautatiejärjestelmien turvaaminen

Rautatietekniikan ammattilaiset tunnustavat myös ilmastonmuutoksen haasteisiin varautumisen tärkeyden. Vakavat sääilmiöt, veden tunkeutuminen ja jyrsijät aiheuttavat vahinkoja, jotka ovat kalliita korjata ja jotka tarkoittavat usein ilmeisiä riskejä ihmisille ja omaisuudelle. Tällä alalla tarvitaan samanlaisia luotettavia sekä pitkäaikaisia tiivistysratkaisuja kaapeleille ja putkille, mutta myös putkien läpivienneille. Niiden tulee kattaa käyttökohteet suurjännitesähköasemista, teknisistä huoneista ja kytkentäasemista opastin- ja ohjausrakennuksiin, ja niiden tulee olla helppokäyttöisiä myös tunneleissa, ratapihoilla ja rautatieasemilla.

Tunneleiden ja siltojen nykyaikaistaminen

Tietunneli- ja siltaprojektit kohtaavat samanlaisia haasteita kuin rautatieinfrastruktuurihankkeet sekä laajentamisen että jälkiasentamisen osalta. Kaapeleiden ja putkien läpivientejä tarvitaan tiivistämään tien varrella sijaitsevien teknisten tilojen sähkö- ja elektroniikkalaitteita jyrsijöiltä ja vedeltä, mutta myös mahdollistamaan vanhemman infrastruktuurin päivittäminen sähköistystä, digitalisointia ja sertifioitua paloturvallisuutta varten. Näihin haasteisiin tarttuvat insinöörit tarvitsevat tiivistysratkaisuja, jotka kattavat useita vaatimuksia ja useita virallisia vaatimuksia.

Koska haasteet ovat niin samankaltaisia, sellaisesta tiivistysjärjestelmästä on hyötyä, jota voidaan käyttää vakioratkaisuna missä tahansa liikenneinfrastruktuuriprojektissa. Järjestelmä olisi vieläkin parempi, jos se kattaisi myös useita erityistarpeita ja -vaatimuksia. Itse asiassa on olemassa järjestelmä, joka sopii täydellisesti. Lue lisää tutustumalla Lentokentille, satamiin, rautateille, tietunneleihin ja siltoihin suunnitelluista Roxtec-tiivisteistä.

Päivitetty: