1. Palvelut
  2. Läpivientien tarkastukset
  3. Hyväksytty palveluntarjoaja

Hyväksytty palveluntarjoaja

Roxtec Services täyttää luokituslaitosten vaatimukset.

Kansainvälisen luokituslaitosten järjestön (International Association of Classification Societies, IACS) uudet ja päivitetyt yhtenäiset vaatimukset keskittyvät vesitiiviiden kaapeliläpivientien tarkastamiseen. Vuodesta 2020 vaatimukset ovat sisältäneet menettelyvaatimukset hyväksytyille palveluntarjoajille. Roxtec on tarjonnut kaapeli- ja putkiläpivientien turvallisuustarkastuspalveluja jo vuosien ajan, ja Roxtec Servicesilla on nykyään hyväksytyn palveluntarjoajan sertifiointi usealta luokituslaitokselta.

Hyväksytyksi palveluntarjoajaksi nimeäminen on uusi edistysaskel pyrkimyksessämme parantaa laivojen ja alusten sekä offshore-yksiköiden turvallisuutta kaikkialla maailmassa. Uskomme vahvasti, että tietoisuuden lisääminen kaapeli- ja putkiläpivientien merkityksestä alusten ja offshore-laitosten turvallisuudessa sekä niiden rakentamisen että käytön aikana auttaa ehkäisemään onnettomuuksia ja suojelemaan ihmisiä, laitteistoja ja järjestelmiä.

Roxtec on hyväksytty palveluntarjoaja

Meillä on seuraavat sertifioinnit:

Tarkastuspalvelujen sertifioinnit

IACS:n yhdenmukaistetut vaatimukset keskittyvät entistä tarkemmin kaapeliläpivientien asennuksen laadun ja niiden vesitiiviyden varmistamiseen. Vaatimuksiin lisätty osio IACS UR Z17, versio 15, käsittelee alusten ja offshore-laitosten kaapeliläpivientien tarkastuksia tekeviä yrityksiä.

Lisätyssä osiossa edellytetään vesitiiviiden kaapeliläpivientijärjestelmien tarkistukseen osallistuvilta yrityksiltä ISO 9001 -vaatimusten uusimman version mukaista laadunvalvontajärjestelmää. Lisäksi määritettyjen töiden suorittajilta edellytetään asianmukaista teknistä koulutusta ja pätevyyttä varsinaisten tarkistusten tekemiseen. Palveluntarjoajan on myös kyettävä laatimaan kaapeliläpiviennin tiivistysjärjestelmän kunnon vahvistava raportti.

Kokemus turvallisuustarkistuksista

Olemme tehneet kaapeli- ja putkiläpivientien turvallisuustarkistuksia vuosien ajan, ja mittavan kokemuksemme ja laatutietoisuutemme ansiosta olemme auttaneet uudistamaan meriturvallisuuden standardeja. DNV on vahvistanut Roxtec Services AB:n laadunvalvontajärjestelmän ISO 9001:2015 -standardin mukaiseksi. Myönnetty sertifiointi koskee “kaapeli- ja putkiläpivientien tiivistysjärjestelmien tarkistus- ja testauspalvelujen myyntiä ja suorittamista sekä tähän liittyviä palveluja”.

Katso ISO-sertifikaatti tästä.