1. Tietokirjasto
 2. Tiivistämisen haasteet
 3. Uudet kaapeliläpivienteihin liittyvät IACS-vaatimukset

Uudet kaapeliläpivienteihin liittyvät IACS-vaatimukset

Mallien UR Z28, Z23 ja Z17 uusien turvallisuusvaatimusten opas

Uudet kaapeliläpivienteihin liittyvät IACS-vaatimukset

Lokakuussa 2020 IACS julkaisi uudet ja päivitetyt vaatimukset, jotka koskevat alusten ja offshore-lauttojen vesitiiviiden kaapeliläpivientien valvontaa, dokumentointia ja tarkastusta. Tässä artikkelissa on yhteenveto uusista yhdenmukaistetuista IACS-vaatimuksista Z28, Z23 ja Z17 sekä omistajilta, operaattoreilta ja varustamoilta vaadittavista toimista.

Kansainvälisen luokituslaitosten järjestön (IACS:n) uusien ja päivitettyjen yhdenmukaistettujen vaatimusten tavoitteena on parantaa turvallisuutta laivoilla ja offshore-lautoilla kaikkialla maailmassa. Tästä on hyvänä esimerkkinä, että vaatimuksissa painotetaan selkeästi asennusten laatua ja vesitiiviiden kaapeliläpivientien tarkastuksia. Säädökset ovat nyt voimassa, ja niitä sovelletaan laivoihin ja offshore-lauttoihin, joiden rakentamisesta on sovittu 1.7.2021 tai sen jälkeen.

IACS UR Z28 – Vesitiiviiden kaapeliläpivientien katselmukset

Tämä uusi luku kattaa vesitiiviiden kaapeliläpivientien hallinnan laivan tai offshore-lautan koko elinkaaren ajan telakalta romuttamolle. Mukana on ohjeet seuraaviin:

 • kaapeliläpivientien ylläpito, hallinta ja dokumentointi
 • kaapeliläpivientien asennuksen laadun valvonta ja ylläpito
 • kaapeliläpivientien säännöllisten katselmusten toteutustapa ja aikaväli.

IACS UR Z23, vers. 7 – Uudisrakennuksen runkokatselmus

Z23:n päivityksissä, jotka liittyvät vesitiiviisiin kaapeliläpivienteihin, kerrotaan, että kaapeliläpivientien tiivistysjärjestelmien rekisteri on valmisteltava ja lisättävä laivarakennetiedostoon. Rekisteriin on sisällytettävä

 • merkintä tai kaapeliläpivientien tunnistusjärjestelmä
 • dokumentaatio, joka viittaa kaikkien läpivientityyppien valmistajien oppaisiin
 • kaikkien läpivientityyppien tyyppihyväksynnät
 • sovellettavat asennuspiirustukset.
 • jokaisesta kaapeliläpiviennistä tehty kirjaus, jossa on dokumentoitu valmis tila varustamon lopullisen tarkastuksen jälkeen, mukaan lukien osiot, joihin on kirjattu kaikki tarkastukset, muutokset, korjaukset ja huollot

IACS UR Z17, vers. 15 – Menettelyvaatimukset hyväksytyille palveluntarjoajille

Uusi osio 17 UR Z17 liittyy yrityksiin, jotka tarkastavat kaapeliläpivientejä laivoilla ja offshore-lautoilla.

 • Luokituslaitosten on valmistauduttava auditoimaan yrityksiä, jotka tavoittelevat sertifiointia kaapeliläpivientitarkastusten hyväksytyiksi tarjoajiksi
 • Hyväksyttyjen palveluntarjoajayritysten, jotka haluavat tarjota kaapeliläpivientien tarkastuspalveluja, on saatava luokituslaitoksen myöntämä hyväksytyn palveluntarjoajan sertifiointi vastaavan luokkakatselmusohjelman mukaisesti

Toteutus luokituslaitoksissa

Jokaisen IACS:ään kuuluvan luokituslaitoksen on pantava vaatimukset täytäntöön. Seuraavat luokituslaitokset kuuluvat IACS:ään: American Bureau of Shipping, DNV-GL, Croatian Register of Shipping, Class NK, China Classification Society, Bureau Veritas, RINA – Registro Italiano Navale, Russian Maritime Register of Shipping, Lloyd’s Register, Indian Register of Shipping, Polish Registry of Shipping ja Korean Register.

Päivitetty: