1. Software
  2. Roxtec Transit Operate™
  3. Nový software zjednodušuje dodržování klasifikačních předpisů

Nový software zjednodušuje dodržování klasifikačních předpisů

Nástroj Roxtec Transit Operate™ umožňuje dlouhodobou kontrolu bezpečnosti kabelových průchodů.

Nový software zjednodušuje dodržování klasifikačních předpisů

Nové klasifikační požadavky uvádějí, že majitelé a provozovatelé lodí a námořních jednotek mají povinnost vést registr systémů těsnění kabelových průchodů a udržovat jej aktuální a úplný. Mats Åhman, vedoucí digitálních řešení ve společnosti Roxtec, s potěšením oznamuje, že nový digitální nástroj Roxtec Transit Operate™ vám pomůže splnit tyto nové požadavky.

Nové požadavky asociace IACS (Mezinárodní asociace klasifikačních společností) se zaměřují na systémové řízení, dokumentaci a kontrolu vodotěsných kabelových průchodů. Stručně řečeno, požadavky stanovují konstruktérům lodí povinnost zřídit registr systémů těsnění kabelových průchodů a vlastníkům a provozovatelům stanovují povinnost tento registr udržovat v aktuálním a úplném stavu a zajistit jeho dostupnost pro inspektory. Při pravidelných prohlídkách by měli být vlastníci a provozovatelé schopni potvrdit, že všechny vodotěsné kabelové prostupy jsou instalovány v souladu s požadavky výrobce a s požadavky typového schválení.

Správa průchodů online

„Nástroj Roxtec Transit Operate™ lze použít k vytvoření digitálního registru systémů těsnění kabelových průchodů a k zajištění kvality po celou dobu životního cyklu majetkových položek. S nástrojem Roxtec Transit Operate™ můžete splnit požadavky na bezpečnost a zároveň omezit nutnost hlášení a papírování,“ říká Mats Åhman.

Je to nástroj připravený na míru vlastníkům, provozovatelům a osobám odpovědným za dlouhodobou bezpečnost, hodnotu a udržitelnost flotil a jednotek. Pomáhá s online správou všech kabelových průchodů. Bezpečnostní pracovníci a provozní manažeři jej mohou použít ke sdílení aktuálního zdokumentovaného stavu se zástupci klasifikační společnosti. Udržíte si přehled o kabelových průchodech od jejich počáteční instalace až po nedávné modernizace s novými kabely a neustálý přístup k aktuálnímu stavu každého průchodu a všem souvisejícím dokumentům, jako jsou výkresy a certifikáty, vám ušetří čas.

Mějte kontrolu nad stávajícími majetkovými položkami

Nástroj Roxtec Transit Operate™ bezproblémově spolupracuje s ostatními nástroji ze sady Roxtec Software Suite™. Pokud designérský tým používá nástroj Roxtec Transit Designer™ nebo pokud stavební tým používá nástroj Roxtec Transit Build™, je pro loděnici snadné vytvořit kompletní registr, aplikovat identifikační štítky na všechna těsnění a zahrnout je do předávky. Pokud tomu tak není, může tuto činnost pomocí nástroje Roxtec Transit Operate™ provést váš vlastní tým anebo kontroloři bezpečnosti průchodů ze společnosti Roxtec, kteří po celém světě provádějí ověření na místě.

Požadavky asociace IACS se týkají lodí a námořních jednotek, jejichž stavba byla smluvně sjednána dne 1. července 2021 a později. Mats Åhman však všem majitelům a provozovatelům doporučuje, aby začali používat digitální nástroje také pro stávající majetkové položky:
„Jedná se o způsob, jak zefektivnit a zabezpečit pracovní postup. Můžete si zajistit úplnou kontrolu a prodloužit životnost své majetkové položky.“

„Kabelové průchody jsou důležité k zajištění ochrany,“ pokračuje. „Tyto bezpečnostní produkty však nespadají do standardních postupů pravidelné údržby, protože jsou často ovlivněny změnami a modernizacemi. Proto je nezbytně nutné zajistit kvalitu instalace nejen v průběhu výstavby, ale i v průběhu provozní fáze. Abychom majitelům a provozovatelům zjednodušili splnění požadavků u všech kabelových průchodů, přidali jsme do naší nabídky nástroj Roxtec Transit Operate™,“ uzavírá Mats Åhman.