1. Software
  2. Roxtec Transit Build™
  3. Po registraci můžete ihned začít

Začátek je velmi snadný

Úplné uvedení do provozu během hodiny.

Začátek je velmi snadný

Implementace systému Roxtec Transit Build™ je naprosto jednoduchá. Jedná se o webový systém, což znamená, že není zapotřebí stahovat žádné soubory nebo provádět jakékoli instalace ve vašich počítačích či serverech. Systém je navíc možno začít používat bez potřeby jakékoli IT podpory.

Vytvoření účtu je vždy bezplatné, což se týká také vyzkoušení nástroje. Než se rozhodnete, zda přejdete k používání placeného účtu, můžete systém společně se svým týmem vyhodnotit v testovacím a školicím prostředí. Jakmile budete připraveni, můžete kdykoli přejít na plnou verzi softwaru, a tím získat přístup ke všem jeho funkcím, které vám umožní začít pracovat na skutečném projektu. Po vytvoření vašeho účtu a nastavení hesla bude vše probíhat v bezpečném online prostředí.

Stačí dodržovat postup zahrnující tyto 4 kroky:

1. Ustanovte svého podnikového správce

Tato osoba vytvoří u společnosti Roxtec váš podnikový účet. Tím získáte bezplatný přístup k jedné zkušební sestavě, která je určena k použití pro účely související se školením a hodnocením.

2. Přizvěte spolupracovníky

Správce přizve prostřednictvím e-mailu, který bude odeslán ze systému, všechny spolupracovníky, kteří se budou podílet na vyhodnocování zkušební sestavy. Tito spolupracovníci si vytvoří osobní účty, jejichž prostřednictvím získají přístup k testovacímu prostředí, aby se mohli zúčastnit školení nebo podílet na vyhodnocování systému. Spolupracovníci, kteří se nacházejí mimo podnik, si mohou nainstalovat aplikaci určenou pro zařízení s operačním systémem Android a použít ji k vytvoření svých účtů. Účet, který si vytvoříte, budete moci používat k přihlašování jak z webové aplikace ve svém počítači, tak i z aplikace v mobilním zařízení. Mobilní aplikace poskytuje plný rozsah funkcí i v offline režimu a je optimalizována tak, aby umožňovala účinnou synchronizaci.

3. Vytvořte svoji první sestavu

Jakmile budete připraveni přejít k používání placené plné verze, zvolte v softwaru možnost paid account a začněte pracovat na skutečném projektu. Správce poté klikne na tlačítko „Add asset“, přiřadí sestavě název a přizve spolupracovníky, pro které určí správné přístupové úrovně. Správce odešle do sítě dispoziční uspořádání jednotlivých podlaží, která budou spolupracovníkům k dispozici při počátečním umísťování prostupů a která jim později umožní snadné vyhledání/nalezení jednotlivých průchodů.

4. Mějte průběh pod kontrolou

Členové týmu, kteří se nacházejí mimo podnik, mohou kdykoli synchronizovat svá zařízení, mají-li přístup k síti, a správce může sledovat průběh, a to jak celkově na ovládacím panelu, tak i podrobně podle jednotlivých průchodů. Průchody je možno seskupovat a přidělovat jim samostatné „štítky”, které mohou obsahovat například číslo pracovní zakázky. Spolupracovníci mohou ve své aplikaci snadno používat funkci filtrování, jejímž prostřednictvím mohou vyhledávat správné průchody a provádět na nich stanovené práce.

Zaregistrujte se a vytvořte si účet